10.8.2023

Koskisen jatkaa Sahateollisuuden tuotannon kehittämistä

Koskisen Oyj lehdistötiedote, 10.8.2023, kello 9.00

Puutuoteyhtiö Koskisen jatkaa Sahateollisuuden tuotannon kehittämistä ja on päättänyt toteuttaa kahdeksan hehtaarin kokoisen tukkikentän uuden sahan yhteyteen Järvelässä. Investointi sisältää tukkien lajittelukentän ja -linjan valvomotiloineen sekä hulevesien käsittelyjärjestelmän. Lisäksi rakennetaan uusi sisääntuloreitti tehdasalueelle, porttiympäristö, kulunvalvonta ja autovaaka.

Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa ja pääosa siitä kohdistuu vuodelle 2024. Uuden tukkikentän ja siihen liittyvien toimintojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 alussa.

”Investointi tukee Sahateollisuuden kasvustrategiaa tehostamalla sahatavaratuotantoa ja parantamalla sen tuottavuutta merkittävästi. Tukkikentän valmistuttua Sahateollisuuden toiminnot sijaitsevat yhdellä tontilla, mikä mahdollistaa uuden sahan kehittämisen Suomen kilpailukykyisemmäksi kokonaisuudeksi. Tukkien lajittelulinja sisältää uusinta mittausteknologiaa ja aikaisempaa suuremman lajittelukapasiteetin. Nämä parantavat raaka-aineen laatu- ja määräsaantoa entisestään”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Nykyään tukit lajitellaan Koskisen Tehdastien teollisuusalueella ja kuljetetaan rekoilla noin neljän kilometrin päässä Mäntsäläntiellä sijaitsevalle sahalle. Uusi tukkikenttä pienentää merkittävästi kuljetuskustannuksia sekä kuljetusten hiilijalanjälkeä.

Koskisen uuden Järvelässä sijaitsevan sahan tuotanto käynnistyi heinäkuussa 2023. Tuotantoa ajetaan parhaillaan asteittain ylös ja täyteen käyntiasteeseen päästään vuoden 2024 alkupuolella. Sahausprosessin tuottavuuden odotetaan kasvavan 40 prosenttia automaation lisäämisen, aikaisempaa korkeamman tuotantokapasiteetin sekä materiaalisaannon ansiosta. Ensivaiheessa uusi saha kasvattaa tuotantokapasiteettia nykyisestä 300 000 kuutiometristä 400 000 kuutiometriin havusahatavaraa.

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi