27.6.2024

Koskisen julkaisee kattavan vastuullisuusohjelman – vastuullisuuden keskeiset painopistealueet tukevat yhtiön kestävää kasvua

Koskisen Oyj lehdistötiedote 27.6.2024 klo 10.00

Puutuoteyhtiö Koskisen julkaisee kaksoisolennaisuusarvioinnin tuloksiin ja olennaisiin kestävyysaiheisiin perustuvan vastuullisuusohjelman, jonka keskeiset painopistealueet ovat 1) luonnonvarojen viisas käyttö ja luonnon monimuotoisuuden edistämien, 2) ilmastonmuutoksen hillitseminen ja tulevaisuuteen sopeutuminen, 3) investoinnit kestäviin biokiertotalouden ratkaisuihin sekä 4) työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen.

“Kattava ja kunnianhimoinen vastuullisuusohjelma on rakennettu osana Koskisen strategiaprosessia, minkä seurauksena sillä on vahva strateginen yhteys. Ottamalla keskeiset vastuullisuuden painopistealueet keskeiseksi osaksi operatiivista toimintaa, tuemme samalla yhtiön matkaa strategiassa määritellyllä kestävän kasvun polulla”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Pahta näkee Koskisen uusiutuvasta raaka-aineesta valmistamat pitkään hiiltä sitovat puutuotteet merkittävässä roolissa osana vihreää siirtymää, joka synnyttää kasvavaa kysyntää puulle ja siitä valmistetuille tuotteille. Koskisen tuottamien puutuotteiden hiilikädenjälki eli puuhun pitkäaikaisesti varastoituva CO2-päästömäärä on yli kaksi kertaa niin suuri kuin tuotteiden valmistamisessa syntyvä päästömäärä eli hiilijalanjälki.

”Teemme systemaattisesti töitä vastataksemme kestävien elämäntapojen ja kulutusvalintojen synnyttämään kysyntään. Autamme myös asiakkaitamme onnistumaan, hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan tulevaan tuotteidemme ja palveluidemme avulla. Luonnollisesti jatkamme oman toimintamme kehittämistä ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti”, Pahta jatkaa.

Koskisen systemaattisen vastuullisuustyön kehittäminen pohjaa kaksoisolennaisuuden arviointityössä tunnistetuille keskeisille kestävyysseikoille. Toimenpideohjelman lisäksi nämä seikat ohjaavat Koskisen vastuullisuusraportointia, joka on jo vuoden 2023 vuosikertomuksessa viety lähemmäs eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) vaatimuksia.

”Olemme edistäneet vastuullisuustyötämme, siihen liittyviä prosesseja sekä raportointia määrätietoisesti. Kasvava mielenkiinto konkreettiseen vastuullisuustyöhön ja -tietouteen on käsinkosketeltavaa eri sidosryhmien keskuudessa, mikä haastaa ja samalla kirittää meitä tekemässämme työssä ja siitä kertomisessa. Keskeisenä mekaanisen metsäteollisuuden toimijana meillä on hieno mahdollisuus ja samalla velvollisuus edistää kunnianhimoisesti keskeisiä kestävyysnäkökohtia aina metsästä lopputuotteeseen saakka”, sanoo vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Sanna Väisänen.

Lue lisää: Koskisen vastuullisuusohjelma

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä biokiertotalouden tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 271 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi