14.5.2024

Koskisen kannattavuus heikkeni vertailukaudesta – vanerituotteiden kysyntä ja hinta säilyivät kuitenkin vakaina

Koskisen Oyj pörssitiedote, 14.5.2024, kello 8.30

Koskisen kannattavuus heikkeni vertailukaudesta – vanerituotteiden kysyntä ja hinta säilyivät kuitenkin vakaina

Tämä tiedote on tiivistelmä Koskisen Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/sijoittajille.

Tammi-maaliskuu 2024 lyhyesti
· Liikevaihto laski ja oli 63,7 (73,2) miljoonaa euroa.
· Käyttökate laski ja oli 5,5 (12,6) miljoonaa euroa.
· Käyttökatemarginaali oli 8,7 (17,3) prosenttia.
· Oikaistu käyttökate oli 5,5 (12,6) miljoonaa euroa.
· Oikaistu käyttökatemarginaali oli 8,7 (17,3) prosenttia.
· Liikevoitto oli 3,1 (10,7) miljoonaa euroa ja oli 4,9 (14,6) prosenttia liikevaihdosta.
· Kauden tulos oli 2,3 (8,8) miljoonaa euroa.
· Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,38) euroa.

Tulosohjeistus vuodelle 2024 ennallaan (julkaistu 16.2.2024)
Koskisen-konsernin vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2023 tasosta. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 8–12 prosenttia.

Avainluvut

Milj. euroa 1-3
2024
1-3
2023
Muutos % 1-12
2023
Liikevaihto 63,7 73,2 -13,0 271,3
Käyttökate (EBITDA) 5,5 12,6 -56,1 33,0
Käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 8,7 17,3 12,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 5,5 12,6 -56,1 33,1
Oikaistu käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 8,7 17,3 12,2
Liikevoitto (EBIT) 3,1 10,7 -70,6 24,4
Liikevoittomarginaali (EBIT margin), % 4,9 14,6 9,0
Kauden tulos 2,3 8,8 -74,3 20,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,38 0,88
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,38 0,87
Bruttoinvestoinnit 4,5 8,5 32,1
Oma pääoma / osake, euroa 6,5 6,3 6,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,1 32,1 12,1
Käyttöpääoma, kauden lopussa 49,7 46,8 37,9
Liiketoiminnan nettorahavirta -5,5 -8,0 14,9
Omavaraisuusaste, % 55,6 55,4 54,8
Nettovelkaantumisaste, % 5,3 -8,3 -1,8

Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin ilmoiteta.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta:
Koskisen-konsernin ensimmäisen neljänneksen kannattavuus heikkeni vahvasta vertailukaudesta oikaistun käyttökatteen ollessa 5,5 (12,6) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,7 (17,3).

Sahateollisuuden kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden käyttökatteen ollessa 0,7 (1,6) miljoonaa euroa. Uuden sahan ylösajo on edennyt ennakoitua hitaammin. Ylösajoa hidastivat alkuvuoden tekniset haasteet, erittäin kylmä sää sekä helmikuulle ajoittunut suora, omaan tuotantoon kohdistunut lakko. Neljänneksen loppupuolella pääsimme sahan päivätuotannossa kuitenkin jo lähelle tavoiteltua tasoa.

Suoran lakon vaikutus sahaustuotantoon jäi pieneksi: sen kesto oli muutamia päiviä, joiden aikana osa prosesseista pystyttiin pitämään normaalisti käynnissä. Epäsuorien, lähinnä logistisiin yhteyksiin vaikuttaneet lakkojen aikana tuotantoa ei jouduttu rajoittamaan, mutta osa asiakastoimituksista jäi toimittamatta satamien ollessa suljettuina. Sahatavaratoimitukset kulkevat lähes kokonaan konttiliikenteenä ja Koskisen tuottamasta sahatavarasta noin 75 prosenttia menee vientiin.

Osa Sahateollisuuden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta siirtyi lakon vaikutuksesta seuraavalle neljännekselle. Odotus on, että siirtyneet toimitukset pystytään purkamaan kokonaisuudessaan toisen vuosineljänneksen aikana. Lakoista ei aiheutunut varsinaisia lisäkustannuksia Sahateollisuuteen. Yleinen sahatavaran markkinakehitys ja uusien kauppojen hintataso näyttää hieman alkuvuotta paremmalta, vaikka rakentamisaktiviteetti globaalisti jatkuu vaisuna. Sahatavaran kysyntää lisää lähestyvä kesäsesonki, joka tulee todennäköisesti oleman kuitenkin normaalia maltillisempi. Markkinoilla on myös normaalia vähemmän tarjontaa.

Puuraaka-ainekustannus on edelleen korkea ja hintakehitys on alkuvuoden aikana ollut nouseva. Metsäenergian myyntihinta on ollut hyvällä tasolla lämmityskauden aikana, käytön hiljentyessä kesäkautta kohden.

Levyteollisuuden kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden käyttökatteen ollessa 5,3 (9,8) miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensivät vertailukautta pienemmät volyymit, kohonneet tuotantokustannukset sekä lakot. Suorasta lakosta aiheutui Levyteollisuudelle muutamien tuotantopäivien menetykset. Välillisten lakkojen aikana tuotanto onnistuttiin pitämään normaalisti käytännössä, mutta vaihtoehtoisista logistisista ratkaisuista aiheutui jonkin verran lisäkustannuksia. Myös Levyteollisuuden liikevaihtoa siirtyi toiselle neljännekselle.

Levyteollisuudessa rakentamisen heikko sykli heijastuu edelleen voimakkaimmin lastulevyn kysyntään. Vanerin osalta markkinatilanne on kohtalaisen positiivinen, tuotteiden kysyntä ja hinta säilyivät vakaina. Ajoneuvoteollisuuden aktiviteetin lisääntyminen viime aikoina on heijastunut positiivisesti Kore-liiketoimintaan.

Koskisen on täsmentänyt strategisia kasvupolkujaan ja niihin liittyviä toimenpiteitä strategiakaudelle 2024–2027. Strategian ytimessä ovat arvon luominen asiakkaille, nykytoiminnan kehittäminen sekä rohkeiden askeleiden ottaminen. Koskisen jo aikaisemmin asettamat taloudelliset tavoitteet vuoden 2027 loppuun säilyvät ennallaan.

Arvon luominen asiakkaille syntyy korkealaatuisten ja räätälöityjen tuotteiden, asiakaslähtöisten palvelujen ja innovatiivisten ratkaisujen kautta. Nykytoiminnan kehittäminen liittyy kiinteästi kilpailukyvyn vahvistamiseen ja erottautumiseen, tuotekehitykseen sekä uusien avausten tehokkaaseen käyttöönottoon. Rohkeat askeleet puolestaan sisältävät investointeja sekä mahdollisia yritysostoja.

Näemme, että markkina Koskisen valmistamille puutuotteille on mittava ja se kasvaa vihreän siirtymän, kaupungistumisen ja kaupan ja kuljetuksen kehityksen vauhdittamana. Näille kasvualueille kohdennetut pitkään hiiltä sitovat puutuotteet ovatkin keskeinen osa kestävämpää biokiertotaloutta. Autamme asiakkaitamme onnistumaan, hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan tulevaan tuotteidemme ja palveluidemme avulla. Myös oman toiminnan ja arvoketjun kehittäminen entistä kestävämmäksi tavoitteellisella vastuullisuustyöllä on keskeinen osa strategiaa.

Täsmennetty strategia tukee Koskisen tavoittelemaa, jo aiemmin asetettua kunnianhimoista kasvuloikkaa 500 miljoonaan euroon vuoden 2027 loppuun mennessä. Nyt tehty strategiatyö antaa yhtiölle selkeän suunnan tämän kestävän kasvun toteuttamiseksi.

Webcast
Koskisen järjestää tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsaukseen liittyvän suoran webcast-lähetyksen tänään 14.5.2024 klo 10.00. Webcast-lähetystä voi seurata Koskisen verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/webcast. Esitysmateriaali ja webcastin tallenne ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa:
Jukka Pahta, toimitusjohtaja, Koskisen Oyj
jukka.pahta@koskisen.com
puh. 020 553 4561

Mediakyselyt:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. +358 20 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä biokiertotalouden tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 271 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi