27.6.2024

Koskisen Oyj:n hallitus on päättänyt muutoksista vuosien 2022–2026 osakepohjaiseen kannustinohjelmaan

Koskisen Oyj pörssitiedote 27.6.2024 klo 11.45

Koskisen Oyj:n hallitus on päättänyt muutoksista vuosien 2022–2026 osakepohjaiseen kannustinohjelmaan

Koskisen Oyj:n hallitus päätti 25.4.2022 osakepohjaisesta kannustinohjelmasta avainhenkilöilleen vuosille 2022–2026. Kannustinohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön osakkeenomistajien ja ohjelmaan osallistuvien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kannustinohjelma osakkeiden ansaitsemiseksi ja kerryttämiseksi.

Koskisen Oyj:n hallitus päätti 27.6.2024 lisätä vuoden 2024–2026 ansaintajaksolle uusia osallistujia, minkä jälkeen osallistujien kokonaismäärä on enintään 25. Ansaintajaksolta jaettavien osakkeiden enimmäismäärä on muutoksen jälkeen yhteensä 331 000 brutto-osaketta. Lisäksi hallitus päätti lisätä vuoden 2022–2024 ansaintajaksolle yhden osallistujan, minkä jälkeen osallistujien kokonaismäärä on 7 osallistujaa. Ansaintajaksolta jaettavien osakkeiden enimmäismäärä on muutoksen jälkeen yhteensä 156 000 brutto-osaketta.

Vuosien 2022–2026 osakepohjainen kannustinohjelma koostuu kolmesta kolmen vuoden ansaintajaksosta, jotka ovat 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Yhtiön hallitus määrittää kannustinohjelmaan kelpoiset avainhenkilöt kullekin ansaintajaksolle sekä ansaintakriteerit ja tavoitteet, jotka voivat perustua taloudelliseen suorituskykyyn, strategiaan tai muihin tavoitteisiin. Lisäksi yhtiön hallitus määrittää kannustinohjelman alla maksettavat palkkiot kullekin osallistuvalle henkilölle ja ne maksetaan osakkeina ja rahana. Rahaosuudella katetaan osakkeiden luovutuksesta seuraavat verokustannukset.

Lisätietoja:
Pekka Kuusniemi, hallituksen puheenjohtaja, Koskisen Oyj
puh. 050 537 3883

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä biokiertotalouden tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 271 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi