17.11.2023

Koskisen Oyj:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaus: Kannattavuus heikkeni vertailukaudesta – näkymä vuodelle 2023 ennallaan

Koskisen Oyj pörssitiedote, 17.11.2023, kello 8.30

Koskisen Oyj:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaus: Kannattavuus heikkeni vertailukaudesta – näkymä vuodelle 2023 ennallaan

Tämä tiedote on tiivistelmä Koskisen Oyj:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/sijoittajille.

Heinäkuu-syyskuu 2023 lyhyesti
· Liikevaihto laski ja oli 55,5 (67,4) miljoonaa euroa.
· Käyttökate laski ja oli 1,3 (10,3) miljoonaa euroa.
· Käyttökatemarginaali oli 2,4 prosenttia (15,3).
· Oikaistu käyttökate oli 1,4 (11,3) miljoonaa euroa.
· Oikaistu käyttökatemarginaali oli 2,5 prosenttia (16,7).
· Liikevoitto oli -1,0 (8,3) miljoonaa euroa ja oli -1,7 (12,3) prosenttia liikevaihdosta.
· Kauden tulos -1,0 (7,1) miljoonaa euroa.
· Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,40) euroa.
· Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,40) euroa.

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti
· Liikevaihto laski ja oli 202,6 (240,2) miljoonaa euroa.
· Käyttökate laski ja oli 27,8 (56,4) miljoonaa euroa.
· Käyttökatemarginaali oli 13,7 prosenttia (23,5).
· Oikaistu käyttökate oli 27,7 (55,5) miljoonaa euroa.
· Oikaistu käyttökatemarginaali oli 13,7 prosenttia (23,1).
· Liikevoitto oli 21,4 (50,3) miljoonaa euroa ja oli 10,6 (21,0) prosenttia liikevaihdosta.
· Kauden tulos oli 17,6 (41,0) miljoonaa euroa.
· Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,77 (2,34) euroa.
· Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,76 (2,33) euroa.

Tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan (julkaistu 16.3.2023)
Koskisen vuoden 2023 liikevaihdon ei odoteta ylittävän vuoden 2022 tasoa. Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 12–14 prosenttia.

Sahateollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2022 tasoon verrattuna. Levyteollisuus-segmentin kannattavuuden odotetaan säilyvän tai paranevan vuoden 2022 tasoon verrattuna.

Avainluvut

Milj. euroa 7-9
2023
7-9
2022
Muutos
%
1-9 2023 1-9 2022 Muutos % 1-12
2022
Liikevaihto 55,5 67,4 -17,7 202,6 240,2 -15,7 317,7
Käyttökate (EBITDA) 1,3 10,3 -87,0 27,8 56,4 -50,8 66,3
Käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 2,4 15,3   13,7 23,5 20,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1,4 11,3 -87,8 27,7 55,5 -50,2 66,6
Oikaistu käyttökatemarginaali (EBITDA margin), % 2,5 16,7   13,7 23,1 21,0
Liikevoitto (EBIT) -1,0 8,3 -111,6 21,4 50,3 -57,5 58,2
Liikevoittomarginaali (EBIT margin), % -1,7 12,3   10,6 21,0 18,3
Kauden tulos -1,0 7,1 -113,5 17,6 41,0 -56,9 46,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,04 0,40   0,77 2,34 2,48
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,04 0,40   0,76 2,33 2,47
Bruttoinvestoinnit 4,3 9,1   19,0 21,2 26,6
Oma pääoma / osake, euroa   6,3 5,6 5,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %   16,4 N/A 35,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa   39,6 37,6 28,9
Liiketoiminnan nettorahavirta   8,0 30,5 47,2
Omavaraisuusaste, %   55,2 45,7 52,7
Nettovelkaantumisaste, %   -5,9 13,4 -21,0

Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin ilmoiteta.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta:
Epävarmuus toimintaympäristössä on jatkunut, ja lopputuotemarkkinat etenkin rakentamisen toimialalla ovat kovan paineen alla. Koskisen-konsernin kolmannen neljänneksen kannattavuus heikkeni ennakoidusti vertailukaudesta oikaistun käyttökatteen ollessa 1,4 (11,3) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökateprosentti oli 2,5 (16,7). Kolmannen neljänneksen tuloksessa näkyvät suunnitellut huolto- ja tuotantoseisakit, jotka ajoittuivat heinäkuulle. Kumulatiivisesti olemme edelleen ohjeistuksemme mukaisessa vauhdissa: pidämme marraskuussa 2022 annetun ohjeistuksemme ennallaan, mitä voidaan pitää tässä toimintaympäristössä hyvänä suorituksena.

Sahateollisuuden kannattavuus heikkeni selvästi vertailukauteen nähden käyttökatteen ollessa -1,0 (6,1) miljoonaa euroa. Sahatavaran hintakehitys on jatkunut laskusuuntaisena kolmannen neljänneksen aikana. Raaka-ainekustannus suhdanteeseen nähden säilyi historiallisen epäedullisella tasolla. Yhtiö on selvinnyt erittäin haastavassa markkinatilanteessa ennen kaikkea aktiivisen myyntityön ansiosta, eikä tuotantoa ole tarvinnut rajoittaa.

Uuden sahan ylösajo jatkuu ja siihen liittyvät kolmannelle neljännekselle ajoitetut kapasiteettiajot toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Tuotantomäärät ovat kumulatiivisesti kuitenkin hieman jäljessä tavoitteesta. Olemme paikanneet tuotantomäärien jättämää vanhalla sahalla, jonka tuotantotehokkuus on kuitenkin jo selvästi alentunut. Tuotanto vanhalla sahalla loppuu näillä näkymin vuoden loppuun mennessä. Tällä odotetaan olevan positiivinen vaikutus sahateollisuuden kustannusrakenteeseen. Uuden sahan yhteyteen rakennettavan tukkikentän rakennustyöt ovat alkaneet syyskuussa ja linjan arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 alussa.

Levyteollisuuden kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden käyttökatteen ollessa 2,6 (6,2) miljoonaa euroa. Yleisestä epävarmuudesta huolimatta koivuvanerin markkinatilanne on jatkunut kohtalaisena. Osa tuottajista on kuitenkin ilmoittanut mahdollisista tuotannon rajoituksista. Lastulevyjen tilauskannassa on nähtävissä etenkin uudisrakentamisen heikko tilanne, mistä johtuen olemme sopineet mahdollisesta tuotannon sopeuttamisesta paikallisesti. Myös remonttivetoinen kysyntä on hiljentynyt, kuitenkin uudisrakentamista vähemmän.

Vaneritehtaalle parhaillaan rakenteilla olevan karattoman sorvin tuotannon ylösajo alkoi suunnitellusti syyskuussa ja uuden linjan käyttöönotto on aikataulutettu joulukuun alkuun. Uusi sorvi parantaa materiaalitehokkuutta merkittävästi ja kehittää kyvykkyyttämme käyttää arvokas puuraaka-aine mahdollisimman tehokkaasti. Hirvensalmella investoimme puolestaan uuteen ohutvaneripuristimeen sekä erilaisiin energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, joiden ansiosta tuotanto tehostuu, uusiutuvan energian osuus nousee ja ostettavan energian määrä pienenee.

Maailman ensimmäisen täysin puupohjaisen kalustelevyn Zeron kaupallinen tuotanto on käynnistynyt syksyn aikana. Asiakkailtamme saatu positiivinen palaute kannustaa meitä eteenpäin täysin puupohjaisten materiaalien ja tuotteiden kehitystyössä. Marraskuusta alkaen koivuvaneri- ja levytuotteemme ovat entistä kestävämmin valmistettuja, kun tuotantolaitoksen läheisyyteen valmistuva aurinkovoimala alkaa tuottamaan sähköä Järvelässä sijaitseville levytehtaille.

Havutukkien ostohinnat ovat tasaantuneet ja kääntyneet hienoiseen laskuun, mutta ovat edelleen hyvin korkealla tasolla sahatavaran markkinahintaan nähden. Koivuraaka-aineen hinta on puolestaan säilynyt samalla korkealla tasollaan. Raaka-ainehuolto sekä Sahateollisuuteen että Levyteollisuuteen on kaikesta huolimatta onnistunut suunnitelmien mukaisesti.

Koskisen lanseerasi lokakuussa metsänomistajille uuden KoskiReppu-verkkopalvelun, joka sisältää monipuoliset työkalut metsäomaisuuden hallinnointiin. Palvelussa voi esimerkiksi selata omien tilojen metsävaratietoja, tarkastella muita metsään liittyviä dokumentteja, kuten puukauppaan liittyviä asiakirjoja sekä hallinnoida KoskiRaha-tiliä. Uusi palvelu on herättänyt metsänomistajissa kiinnostusta ja KoskiRepun käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Tarkoituksena on jatkaa verkkopalvelun kehittämistä, jotta voimme tarjota metsänomistajille entistä parempaa palvelua sekä jakaa metsään liittyvää tietoa mahdollisimman monipuolisesti.

Webcast
Koskisen järjestää tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaukseen liittyvän suoran webcast-lähetyksen tänään 17.11.2023 klo 10.00. Webcast-lähetystä voi seurata Koskisen verkkosivuilla osoitteessa koskisen.fi/webcast. Esitysmateriaali ja webcastin tallenne ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa:
Jukka Pahta, toimitusjohtaja, Koskisen Oyj
jukka.pahta@koskisen.com
puh. 020 553 4561

Mediakyselyt:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. +358 20 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi