16.5.2024

Koskisen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Koskisen Oyj pörssitiedote, 16.5.2024, kello 15.00

Koskisen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Koskisen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 16.5.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi tilikautta 2023 koskevan palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 20.5.2024 ja osinko maksetaan 27.5.2024.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten palkkio 2 500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 3 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja muille jäsenille 500 euroa per kokous. Vastaavat kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Koskisen Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Kuusniemi, Kari Koskinen, Eva Wathén, Kalle Reponen, Hanna Masala ja Hanna Sievinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuusniemi.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen

Yhtiökokous päätti myöntää yhtiön hallitukselle yhtiökokouskutsusta ilmenevät valtuutukset koskien yhtiön omien osakkeiden hankintaa sekä osakeantia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.5.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Hanna Sievisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hanna Sievinen ja jäseniksi Hanna Masala ja Eva Wathén.

Koskisen Oyj

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä biokiertotalouden tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 271 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi