4.4.2023

Koskisen puutuotteiden hiilikädenjälki 2,9-kertainen hiilijalanjälkeen verrattuna – elinkaarilaskelmat kasvihuonekaasupäästöjen osalta päivitetty

Koskisen Oyj lehdistötiedote, 4.4.2023, kello 10.00

Puutuoteyhtiö Koskisen valmistamiin puutuotteisiin sitoutui vuonna 2022 eloperäistä hiiltä 374 289 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, muodostaen hiilikädenjälkeä 2,9-kertaisesti hiilijalanjälkeen verrattuna. Saha- ja vanerituotteiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki eli fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen määrä oli 123 953 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Koskisen sahatuotteiden osuus hiilijalanjäljestä on 34 prosenttia ja vaneri- ja lastulevytuotteiden 66 prosenttia. Vaneri- ja lastulevytuotteiden suurin yksittäinen päästölähde on raaka-aineena käytettävien liimojen valmistus. Konsernitasolla toinen merkittävä päästölähde on kuljetukset.

”Saha- ja vanerituotteiden käyttökohteiden oletetaan olevan pitkäikäisiä, yli kymmenen vuotta kestäviä puurakenteita, jolloin tuotteet sitovat eloperäistä hiiltä käyttöaikanaan muodostaen hiilikädenjälkeä. Voi siis ajatella, että Koskisen tuotteisiin sitoutuva hiilidioksidi vastaa vuositasolla noin 90 000 sähkölämmitteisen omakotitalon päästöjä”, sanoo vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Sanna Väisänen.

Koskisen on päivittänyt ja verifioinut konsernitason elinkaarilaskelmat (LCA) kasvihuonekaasupäästöjen osalta vuodelta 2022. Laskenta on toteutettu ISO 14064 ja ISO 14067 -standardien mukaisesti. Vuoteen 2021 verrattuna tuotteiden valmistuksessa syntyneet päästöt kasvoivat hieman, noin 9 prosenttia. Kasvua selittää muutos kuljetusten päästökertoimessa.

”Koskisella on meneillään useita hankkeita, jotka jo lähitulevaisuudessa tulevat pienentämään tuotteiden hiilijalanjälkeä. Investointi uuteen puunjalostusyksikköön parantaa sahauksen energiatehokkuutta merkittävästi. Levyteollisuudessa mahdollisuuksia hiilijalanjäljen pienentämiseen luo esimerkiksi uusi Zero-tuoteperhe, jonka kalustelevyissä käytetään täysin biopohjaisia sideaineita korvaamassa fossiilisia tuotteita”, Väisänen kuvaa.

Suuri biopolttoaineiden osuus pienentää suoria päästöjä

Samassa yhteydessä Koskisen on laskenut myös GHG-protokollan mukaiset suorat ja epäsuorat päästöt (Scope 1 ja 2). Oman toiminnan suorat päästöt (3 751 CO2-ekv, t) muodostuvat lämmöntuotannon varakattiloiden käyttämästä fossiilisesta polttoaineesta sekä tehdasalueiden sisällä tapahtuvista kuljetuksista. Epäsuorat päästöt (16 271 CO2-ekv, t) muodostuvat ostetun sähkön tuotannon päästöistä. Koskisen on käynnistänyt myös hankinnoista ja arvoketjuista aiheutuvien päästöjen laskennan (Scope 3).

”Tuotantoprosesseissa käytettävä lämpöenergia on tuotettu 96 prosenttisesti biopohjaisilla polttoaineilla, jotka saadaan kokonaisuudessaan oman tuotannon sivuvirroista, kuten puun kuoresta. Integroidun arvoketjun ansiosta voimme hyödyntää arvokkaan puuraaka-aineen kokonaan metsästä lopputuotteeksi ja pienentää näin oman toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjälkeä”, Väisänen summaa.

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi