4.7.2023

Sahatavaratuotanto käynnistynyt Koskisen uudessa puunjalostusyksikössä

Koskisen Oyj lehdistötiedote, 4.7.2023, kello 10.00

Puutuoteyhtiö Koskisen uuden puunjalostusyksikön sahatavaratuotanto on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti heinäkuun alussa. Uuden yksikön tuotantoa ajetaan asteittain ylös toisen vuosipuoliskon aikana ja täyteen käyntiasteeseen päästään vuoden 2024 alkupuolella. Uusi yksikkö parantaa Sahateollisuuden tuottavuutta merkittävästi ensi vuodesta alkaen.

”Uusi tuotantolinja nostaa sahauksen tuottavuutta jopa 40 prosenttia ja mahdollistaa entistä laajemman tukkien läpimittaluokkien käytön. Näin pystymme palvelemaan asiakkaitamme uusilla tuotteilla ja puuraaka-aine tulee käytetyksi entistä tarkemmin hiiltä pitkään sitoviin lopputuotteisiin”, sanoo Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Sahateollisuus-segmentin käyttökate paranee vuositasolla noin 8 miljoonaa euroa, kun täysi tuotantokapasiteetti on saavutettu. Käyttökatteen parannus muodostuu muun muassa suuremmista myyntimääristä, lisääntyneistä sivuvirroista sekä materiaalitehokkuuden ja laatusaannon paranemisesta. Myös yksikön nykyistä merkittävästi korkeampi automaatioaste sekä tehokkaampi logistiikka parantavat kannattavuutta.

Investointi uuteen yksikköön on yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuosina 2021–2024.

Uusinta maailmanluokan teknologiaa

Investoinnin ensimmäisessä vaiheessa uuden yksikön tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä 300 000 kuutiosta 400 000 kuutioon. Toisessa vaiheessa volyymeja on mahdollista kasvattaa aina 500 000 kuutioon. Volyymien kasvun lisäksi myös tuotteiden laatu paranee.

”Uusi puunjalostusyksikkö edustaa kaikilta ratkaisuiltaan uusinta maailmanluokan teknologiaa ja tehokkuutta, mikä tukee myös strategiamme mukaista korkeaa laatutasoa. Olemme onnistuneet hankkeessa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti aikataulussa ja budjetissa, mikä osaltaan kertoo paljon osaamisestamme ja kyvykkyydestämme. Kiitos tästä kuuluu sekä omalle projektiorganisaatiollemme että ulkopuolisille urakoitsijoille”, sanoo Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Koskisen valmistaa korkealaatuista vakiosahatavaraa sekä mitallistettua ja lujuuslajiteltua sahatavaraa kuusesta ja männystä. Koskisen jatkojalostaa noin 40 prosenttia tuottamastaan sahatavarasta pääasiassa höyläämällä ja pienemmässä määrin maalaamalla. Merkittävä osa tuotetusta sahatavarasta ja -jalosteista myydään Suomen ulkopuolisille markkinoille, erityisesti Japaniin.

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi