Sponsorointi ja tukitoiminta

Tukitoimintamme keskiössä ovat nuoret

Koskisen haluaa olla mukana rakentamassa yleishyödyllisiä kumppanuuksia ja olemme nyt tiivistäneet tukitoimintamme kolmen pääteeman ympärille:

– Tulevaisuuden työntekijöiden osaamisen kehittäminen

– Toimialan tutkimustyön ja siihen liittyvien opinnäytetöiden tukeminen

– Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen

Tuemme metsä- ja puualanopiskelijoita stipendien muodossa. Lisäksi tuemme tapauskohtaisesti alan koulutukseen liittyviä lopputöitä. Vuodesta 2022 olemme olleet mukana Lahden TAT-yrityskylän kanssa nuorten tulevaisuuden työelämätaitojen edistämiseksi. Tuemme lasten ja nuorten liikuntaa valikoitujen kohteiden osalta toimintapaikkakunnillamme.

Hakeminen

Kohdennamme tuen valituille kohteille vuodeksi kerrallaan. Valinnat tuettavista kohteista tehdään vuoden alussa sähköisen lomakkeen kautta saamiemme hakemusten perusteella. Tuettavat kohteet valitaan toimintapaikkakunniltamme Suomessa ja Puolassa. Priorisoimme kohteita, joissa mahdollisimman moni hyötyy samanaikaisesti tuestamme.

Puhelin- tai sähköpostitiedusteluihin emme valitettavasti voi vastata kyselyiden suuren määrän johdosta. Tuki- ja lahjoituspyynnöt tehdään sähköisesti lomakkeella.

Koskisen mukana Lahden TAT-Yrityskylätoiminnassa

Koskisen tekee yhteistyötä talous ja nuoret TAT-yrityskylän kanssa nuorten tulevaisuuden työelämätaitojen eteen.