15.12.2022

Koskisen yhteistyö TAT-yrityskylän kanssa

Koskisen tekee yhteistyötä talous ja nuoret TAT-yrityskylän kanssa nuorten tulevaisuuden työelämätaitojen eteen. Yrityskylä Yläkoulu on talouden ja työelämän peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, viisi Yrityskylä-oppituntia, pelitilanne peliareenallamme sekä loppureflektointi. Yrityskylä Yläkoulu tavoittaa 80 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista ja toimii kolmellatoista eri paikkakunnalla. Yrityskylä Yläkoulu, yhdeksäsluokkalaisten kansainvälisen kaupan peliareena, on toiminut Lahdessa syksystä 2018 alkaen, osana Yrityskylä Kaakkois-Suomen aluetta.

Koskisen tukitoiminnan keskiössä ovat nuoret

Me Koskisella haluamme olla mukana rakentamassa kumppanuuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yrityskylässä olemme tukemassa tulevaisuuden työntekijöiden osaamista.

Yrityskylässä tavoitteenamme on oivalluttaa nuoria katsomaan koko metsää eikä vain puita. Koskisen haluaa tehdä nuorille näkyväksi puunjalostuksen parissa tehtävää päivittäistä työtä sekä merkitystä Suomen taloudelle. Yrityskylässä nuori näkee miten suomalainen sahatavara ja vaneri valmistuvat ja miten niille löytyvät asiakkaat kansainvälisiltä markkinoilta.

Yrityskylä pelitilanteessa 9-luokan oppilaat johtavat Koskisen levyliiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät vaneria asiakkaille ja johtavat yritystä neljän kvartaalin ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan.

Pelatessaan nuoret oppivat myös tiimityöskentelyä ja vastuullisuutta. Pelaaminen antaa samalla kattavan kuvan siitä, kuinka yritykset, kansalaiset ja yhteiskunta toimivat yhdessä.

Olemme Koskisella ylpeitä siitä että saamme toimia Yrityskylän yhteistyökumppanina.

Lue lisää: yrityskyla.fi  tat.fi