1.10.2018

CARB-sertifikaatti kertoo vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä

KoskiPly

Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto EPA (Environmental Protection Agency) uudistaa standardejaan formaldehydipäästöjen suhteen kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Koko maa ottaa käyttöön vaatimukset CARB-sertifikaatista kaikissa komposiittipuutuotteissa. Tämä tuo uusia vaatimuksia myös Koskisen Oy:lle, joka vie Yhdysvaltoihin muun muassa ohutvanerituotteita, kuten laserleikkaukseen tarkoitettuja levyjä.

CARB on ilmanlaatuun keskittyvän California Air Resource Boardin määrittelemä sertifikaatti, joka otettiin käyttöön vuonna 2007 Kalifornian osavaltiossa. Sertifikaatti on osoitus siitä, että formaldehydin pitoisuus tuotteissa alittaa määritellyt raja-arvot.

Formaldehydi eli metanaali on haitallinen kaasu, jota voi vapautua ilmaan esimerkiksi liimoista, joita käytetään vaneriteollisuudessa. Liian suuret pitoisuudet ilmassa ovat vaarallisia hengitettäessä ja aiheuttavat ärsytystä esimerkiksi hengitysteissä ja silmissä.

CARB-sertifikaatti on myönnetty Koskisella KoskiStandard EXT-, KoskiPly EXT-, KoskiPly INT- ja KoskiFlex-tuotteille. Sertifikaatti mahdollistaa myynnin jatkumisen Yhdysvaltoihin. Tarkoitus olisi saada sama mahdollisuus kaikille Koskisen vanerituotteille, sillä sertifikaattia tarvitaan myös tuotteille, joita jatkojalostetaan esimerkiksi huonekaluiksi ulkomailla ja myydään Yhdysvaltoihin. Myös lastulevyjen CARB-sertifiointia ollaan valmistelemassa.

Koskisen Oy:n laatuspesialisti Santtu Eilamo kertoo, ettäkaikki edellytykset sertifikaatin saamiseen kaikille tuotteille ovat jo olemassa. Formaldehydipitoisuudet esimerkiksi exterior-liimatuissa vanerilevyissä ovat vain noin kymmenesosan verran CARB-sertifikaatin vaatimasta raja-arvosta, joka on 0,05 ppm.

– Tuotantomme vaatimustenmukaisuutta ja formaldehydipäästöjä valvotaan säännöllisesti EPA:n valtuuttamalla kolmannen osapuolen (R.I.S.E) suorittamalla sertifioinnilla. Meidän sisäisessä laadunvalvonnassamme suoritetaan jatkuvaa prosessinvalvontaa, mihin kuuluu säännöllinen formaldehydipitoisuudenmääritys, Eilamo kertoo.

CARB-sertifikaatti saa osakseen arvostusta myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Santtu Eilamo kertoo, että esimerkiksi Euroopassa kysellään sertifikaatin perään, vaikkei sillä virallista merkitystä olekaan. Vihreiden arvojen noudattamista pidetään tärkeänä.

Koskisen Oy:n tuotekehitysspesialisti Timo Eskelisen mukaan sertifikaatti onkin paitsi osoitus turvallisuudesta ja laadusta, myös ympäristöystävällisyydestä.

– Sertifikaatit kertovat siitä, että toimitaan lakien ja säädösten mukaan. Nämä ovat myös vastuulliskysymyksiä, jotka nousevat säännöllisesti esille. Ollaan ajan hermolla, jonkun pitää ihan päivätyökseen seurata, että ollaan näistä perillä, Eskelinen kertoo.