Liiketoiminta

Koskisen on suomalainen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria. Pääraaka-aine, jota Koskisen käyttää tuotannossaan, on puu, jota Koskisen jalostaa muun muassa sahatavaraksi, vaneriksi ja lastulevyksi. Koskisen liiketoiminta perustuu metsiin, ja siksi luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen on Koskisen toiminnan ja strategian ytimessä.

Koskisella on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Sahateollisuus ja Levyteollisuus.

Sahateollisuus

Sahateollisuus-liiketoimintasegmentti myy merkittävästi sahatavaraa ja -jalosteita Suomen ulkopuolisille markkinoille, erityisesti Japaniin.

Koskisen valmistaa vakiosahatavaraa sekä mitallistettua ja lujuuslajiteltua sahatavaraa kuusesta ja männystä. Koskisen jatkojalostaa noin 40 prosenttia tuottamastaan sahatavarasta pääasiassa höyläämällä ja pienemmässä määrin maalaamalla. Koskisen toimittaa raaka-aineita useille biovoimalaitoksille – mukaan lukien Loimuan operoimille voimalaitoksille, jotka sijaitsevat Koskisen tuotantolaitoksella Järvelässä.

Levyteollisuus

Vanerin osuus Levyteollisuus-liiketoimintasegmentti valmistaa vaneria, ohutvaneria, viilua sekä kevyiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuja Kore-brändin alla. Suurimmat asiakasryhmät olivat rakennus- ja huonekaluteollisuus. Koivuvanerilevyjä ja lattiatuotteita valmistetaan rakentamiseen, kevyisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin (kuten ajoneuvojen ja perävaunujen lattioihin), pakkauksiin, sisustukseen, kalusteisiin ja puusepänteollisuuteen. Koskisen valmistaa laajan valikoiman lastulevytuotteita sahanpurusta ja puuhakkeesta, jotka syntyvät sivutuotteina Koskisen sahoilla ja koivuvanerin tuotannossa.

Puunhankinta

Puunhankinta osana Sahateollisuus-liiketoimintasegmenttiä: Koskisen Puunhankinta hankkii puuta pääasiassa yksityisiltä metsäomistajilta Suomessa ja tarjoaa metsänomistajille, joilta Koskisen hankkii puuta, monipuolisia metsänhoitopalveluita. Koskisen käyttää hankkimastaan puusta noin 60 prosenttia omassa toiminnassaan, ja loput noin 40 prosenttia myydään kolmansille osapuolille, kuten sellun ja puun valmistajille.

Tuotanto

Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä ja Hirvensalmella sekä Toporówissa Puolassa. Koskisen rakentaa parhaillaan Järvelään uutta puunjalostusyksikköä, jossa tuotannon odotetaan alkavan vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Järvelän uuden yksikön odotetaan kasvattavan Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin nykyistä 300 000 kuutiometrin vuotuista sahatavaran tuotantokapasiteettia 400 000 kuutiometriin. Investoinnin myötä uudesta tuotantolaitoksesta muodostuu täysin integroitu puunjalostusyksikkö. Koskisen arvioi investoivansa Järvelän uuteen yksikköön yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuosina 2021–2024.