6.10.2022

Koskisen panostaa metsänhoitopalveluissaan monipuoliseen keinovalikoimaan

Lehdistötiedote 6.10.2022 klo 15.00

Koskisen Oy tarjoaa metsänomistajille puukauppaan ja metsänhoitoon liittyviä monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Metsän hyvinvointia ja kasvua tuetaan harvennushakkuilla, joita tehdään pääsääntöisesti kaksi kertaa metsän kiertoajan kuluessa. Ne toteutetaan puulajista ja kasvupaikasta riippuen metsikön iän ollessa 20–55 vuotta.

Harvennushakkuut ovat keskeinen keino metsän elinvoimaisuuden kasvattamiseksi ja kasvun tukemiseksi. Perinteisten harvennushakkuumenetelmien rinnalla tutkitaan ja kokeillaan myös jatkuvaa kasvatusta, jossa metsä säilytetään aina peitteisenä. Jatkuvalle kasvatukselle olennaista on, että puuston kokojakauma on vaihtelevaa, uusia taimia syntyy luontaisesti ja puita kehittyy alikasvosreservistä.

”Laadukkaat ja oikea-aikaiset metsänhoitotoimenpiteet parantavat metsän kasvua ja varmistavat metsän hyvän tuoton. Olemme myös mukana kokeilemassa jatkuvan kasvatuksen menetelmiä, jotka osaltaan tukevat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen ja metsän käyttöön liittyviä erilaisia tavoitteita”, sanoo Koskisen metsäjohtaja Joonas Ojasalo.

Ojasalo muistuttaa, että kaikki metsänhoitotoimet räätälöidään kohteesta riippuen ja viime kädessä päätös toteutettavista toimenpiteistä jää metsänomistajille. Eri hakkuumenetelmät eivät myöskään ole toisiaan poissulkevia, ja niillä kaikilla on sijansa kestävässä metsätaloudessa.

Talousmetsien kokonaiskestävyydestä puhuu myös tutkimusprofessori Jari Hynynen Luonnonvarakeskukselta. Hän on tutkinut metsän käsittelyä ja kasvatusta useista eri näkökulmista.

”Jatkuvapeitteinen kasvatus on yksi monitavoitteisen metsänkäsittelyn keinoista, joka soveltuvilla kohteilla käytettynä voi edistää kokonaiskestävyyttä ja lisätä metsien rakenteen monipuolisuutta”, sanoo Hynynen.

Hynynen esitteli jatkuvan kasvatuksen maastokohdetta kansalliselle metsäneuvostolle 5.10.2022 Lahdessa. Metsäneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin, jonka tehtävänä on tukea ministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Maastokohteen lisäksi Metsäneuvosto tutustui Koskisen Oy:n toimintaan Järvelän tehdasalueella.

Lisätietoa:

Joonas Ojasalo, metsäjohtaja, Koskisen Oy
Puh. 040 720 6920, joonas.ojasalo@koskisen.com

Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oy
Puh. 050 355 7990, sanna.vaisanen@koskisen.com

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia saha- ja levytuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 311 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi