14.5.2024

Koskisen täsmentää kasvustrategiaansa

Koskisen Oyj lehdistötiedote 14.5.2024 klo 8.00

Puutuoteyhtiö Koskisen täsmentää strategisia kasvupolkujaan ja niihin liittyviä toimenpiteitä strategiakaudelle 2024–2027. Täsmennetyn strategian ytimessä ovat 1) arvon luominen asiakkaille, 2) nykytoiminnan kehittäminen sekä 3) rohkeiden askeleiden ottaminen.

Arvon luominen asiakkaille syntyy korkealaatuisten ja räätälöityjen tuotteiden, asiakaslähtöisten palvelujen ja innovatiivisten ratkaisujen kautta. Nykytoiminnan kehittäminen liittyy kiinteästi kilpailukyvyn vahvistamiseen ja erottautumiseen, tuotekehitykseen sekä uusien avausten tehokkaaseen käyttöönottoon. Rohkeat askeleet puolestaan sisältävät investointeja sekä mahdollisia yritysostoja.

”Täsmennetty strategia tukee Koskisen tavoittelemaa, jo aiemmin asetettua kasvuloikkaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Nyt tehty perusteellinen strategiatyö antaa yhtiölle selkeän suunnan tämän kestävän kasvun toteuttamiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Koskisen taloudelliset tavoitteet vuoden 2027 loppuun mennessä säilyvät ennallaan ja ovat:
· liikevaihto 500 miljoona euroa sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun
· oikaistu käyttökatemarginaali keskimäärin 15 prosenttia yli syklin
· vahvan taseen säilyttäminen
· houkutteleva osinko, joka on vuosittain vähintään kolmannes nettotuloksesta

Puutuotteiden markkina on mittava

Koskisen on jo tähän saakka edennyt systemaattisesti kohti kasvutavoitettaan. Yksi keskeisistä kasvuajureista on uusi saha ja siihen kiinteästi liittyvien toimintojen kehittäminen.

”Uusi saha on koko integroidun ja synergistisen liiketoiminnan sydän. Sahausvolyymien kasvattamisen kautta varmistamme puuraaka-aineen saatavuuden myös Levyteollisuuden tarpeisiin lisääntyvien puunhankintavolyymien sekä sahaustuotannon sivuvirtojen kautta. Molempien liiketoimintojen kasvu syntyy ennen kaikkea volyymilisäyksen, uusien puupohjaisten tuotteiden sekä asiakkuuksien laajentamisen kautta. Luonnollisesti panostamme oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen”, Pahta jatkaa.

Markkina Koskisen valmistamille puutuotteille on mittava ja se kasvaa vihreän siirtymän, kaupungistumisen ja kaupan ja kuljetuksen kehityksen vauhdittamana. Pitkään hiiltä sitovat puutuotteet ovat keskeinen osa kestävämpää biokiertotaloutta.

”Autamme asiakkaitamme onnistumaan, hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan tulevaan tuotteidemme ja palveluidemme avulla. Myös oman toiminnan ja arvoketjun kehittäminen entistä kestävämmäksi tavoitteellisella vastuullisuustyöllä on keskeinen osa strategiaa”, Pahta sanoo.

Lue lisää: Koskisen strategia 2024–2027

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä biokiertotalouden tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 271 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi