26.8.2020

Bioenergia on merkittävä osa Koskitukin liiketoimintaa

Harvennushakkuulla parannetaan metsän kasvua ja varmistetaan metsän hyvä tuotto.

Koskitukki huolehtii Koskisen konsernin puunjalostuslaitosten raaka-ainehuollosta ostamalla aktiivisesti tukkipuuta Etelä- ja Itä-Suomessa. Puunhankinnan ohella Koskitukki vastaa konsernin metsätiloista sekä huolehtii myös useiden yksityisten metsänomistajien metsien hoidosta. Näiden lisäksi bioenergiasta on kasvanut merkittävä osa Koskitukin liiketoimintaa. 

Koskitukki jalostaa energiarangasta, hakkuutähteistä sekä puunjalostuksen sivutuotteista hakkeita, joita toimitetaan merkittäviä määriä läheisille lämpö- ja voimalaitoksille esimerkiksi kaukolämmön, sähkön ja prosessihöyryn tuotantoon. Puunjalostuksen sivutuotteita käytetään myös omien tehdasalueiden voimaloiden polttoaineena, jolloin esimerkiksi sahan kuorimossa syntyvät kuoret hyödynnetään välittömästi sahatavaran kuivauksessa. Lisäksi Koskitukki myy sahauksen sivutuotteena syntyvää kuorikatetta viherrakentamiseen ja maisemointiin.

“Meillä Koskitukilla on vahvistettu energiapuuorganisaatiota, koska bioenergian kysynnässä on näköpiirissä kasvua. Tälläkin hetkellä on uusia biopolttoainetta käyttäviä laitoksia valmistumassa, ja tähän työhön tarvitaan lisää panostusta”, Koskitukilla energiapuun hankintapäällikkönä työskentelevä Antti Leikas kertoo. Bioenergialiiketoiminnan organisaatiossa työskentelevät lisäksi operaatioesimies Kaisa Erola sekä korjuu- ja kuljetusesimies Anna Tukonen. Tiimi aloitti työt nykyisessä kokoonpanossa vuoden 2019 alussa. Tehtävät on jaettu siten, että kullakin polttoaineasiakkaalla on yksi vastuuhenkilö, joka vastaa asiakkaan yhden tai useamman voimalaitoksen polttoainetoimituksista.

“Isossa mittakaavassa hankimme päätehakkuista kertyviä hakkuutähteitä, kuten oksia ja latvusmassaa. Näiden lisäksi toimitamme energiakäyttöön hakkuista tulevaa rankapuuta, kuten leppää ja kuitupuuksi tai tukiksi kelpaamattomia runkoja. Risut ja latvat olisi mahdollista jättää metsään, jos näitä ei hyödynnettäisi energiapuuksi. Nykyään kuusikkopäätehakkuissa on kuitenkin valtamenetelmä, että ne kerätään talteen. Metsänomistaja saa niistä korvauksen ja niiden energiapotentiaali tulee hyödynnettyä. On tästä sekin hyöty, että metsä jää siistimmäksi ja tämä puolestaan helpottaa uudistamistöitä”, Leikas luettelee.

Sivuvirtojen hyödyntäminen on Leikkaan mukaan myös ympäristön kannalta vastuullista toimintaa. “Energia-asiakkaamme haluavat ostaa polttoainetta mahdollisimman läheltä. Meidän tuotantolaitoksemme ja puunhankinta niiden ympärillä sijaitsevat hyvällä paikalla Etelä-Suomen kasvavan bioenergian kysynnän keskiössä. Kun voimalaitokset sijaitsevat lähellä, ei polttoaineainetta tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja”, Leikas sanoo.

Kaisa Erolan mukaan Koskitukki haluaa selvästi satsata energiapuuhun ja hakea sitä kautta myös kasvua. “Bioenergialiiketoiminta kytkeytyy koko konsernin kaikkiin toimintoihin. Metsäpolttoaineilla on tässä merkittävä osuus, ja yhteistyötä tehdään kaikkien liiketoimintojen välillä.”

Biovoimalasta kaukolämpöä ja sähköä ympäristöä säästäen

Uusiutuvia raaka-aineita käytetään yhä enemmän esimerkiksi voimalaitoksissa ja kaukolämmön tuotannossa. Vantaan Energia on muuttanut Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä ympäristöä säästävänä yhteistuotantona. “Martinlaakson voimalaitoksella poltetaan biokattilan lisäksi edelleen myös kivihiiltä ja maakaasua. Kivihiilen käyttö korvataan investoimalla lisää biovoimaa ja jätevoimaa. Bioenergian lisääminen korvaa noin 50% kivihiilen ennustetusta käytöstä”, energianhallintapäällikkö Arto Nieminen Vantaan Energialta kertoo.
 
Bioenergiana Martinlaakson biovoimalassa on käytetty kuluvan vuoden alusta polttoaineena mm. kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten Koskitukin toimittamaa ylijäämähaketta, sahanpurua ja Koskisen vaneriteollisuuden hukkapaloja. Koskitukin toimitukset ovat Niemisen mukaan noin neljännes biokattilan tarpeesta ja hän kuvailee Koskitukin onnistuneen toimituksissaan alkuvuonna hyvin.
 
Vantaan Energia kaavailee lopettavansa 2020-luvulla kivihiilen käytön kokonaan ja korvaavansa sen lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Vantaan Energian omistajat, Vantaan ja Helsingin kaupungit ovat asettaneet tavoitteen olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä ja Vantaan Energia on ensimmäisten joukossa tukemassa tätä tavoitetta.
 
Leikas kertoo Koskitukin olevan valmiina auttamaan tavoitteiden saavuttamisessa. “Kaikkialla pyritään kivihiilestä eroon ja biopolttoaineet ovat osa korvaavaa ratkaisua. Olemme olleet mukana bioenergiamarkkinoilla sen verran pitkään, että olemme tunnettu ja luotettu polttoainetoimittaja.”