Uutiset

Kore-brändi 2020-luvulle

Koskisen Kore tarjoaa valmiita ratkaisuja pakettiautojen sisustukseen. Tuotevalikoimasta löytyvät esimerkiksi valmiiksi työstetyt ja asennusvalmiit lattia- ja seinälevyt sekä pyöräkoteloiden suojat eri automerkeille. Koren brändiä ja visuaalista ilmettä on kesän aikana kirkastettu. Uudistetun brändin tueksi on myös päivitetty www-sivut. Koren tulosyksikön johtaja Mika Reini kertoo uusien tuulien tuovan brändin 2020-luvulle. Toiminnan keskiössä ovat jatkossa entistä selkeämmin […]

Koskisen uudistaa brändiään

Olemme Koskisella viime vuosina selkeyttäneet toimintaamme ja keskittyneet perusliiketoimintoihimme; puunhankintaan, sahaukseen sekä vanerin ja lastulevyn valmistukseen. Viimeisen vuoden aikana olemme päivittäneet strategiaamme ja strategiapäivityksen tuloksena uudistamme myös yritysilmettämme. Yritysilmeen uudistuksen myötä kaikki toimintomme siirtyvät Koskisen nimen alle ja Koskitukin puunhankinta on jatkossa Koskisen puunhankinta. Uudistettu strategia nojaa laatuun ja vastuullisuuteen Uuden strategian kulmakiviä meillä ovat […]

Osa 3: “Jokaisen pitää ottaa huomioon työkaverin terveys.”

Juttusarja Koskisen korona-arjesta jatkuu. Kolmannessa osassa Jukka Rautiainen lastulevytehtaalta kertoo, millaisiin toimiin ryhdyttiin nopeasti, jotta koronaepidemiaa saadaan hillittyä. Lastulevytehtaan valvomossa ryhdyttiin heti toimeen, kun koronan rajoittamistoimista alettiin puhua. “Vähän odottelimme konsernin ohjeita, mutta aika nopeasti teimme ihan itse konkreettisesti: Jaoimme kahtia peruslevyvalvomon, jossa normaalisti työskentelee viisi kolmen henkilön tiimiä vuoroissa. Valvomossa on nyt kahdelle kirkkaalla pressulla jaetut […]

Tutkitusti turvalliset tuotteet

Koskisen on sitoutunut tuottamaan korkealaatuisia puutuotteita kestävällä ja ympäristöä säästävällä tavalla. Osana tätä sitoumusta kaikki vaneri- ja lastulevytuotteemme on sertifioitu kattavasti määräysten ja asetusten mukaisesti. Säännöllinen valvonta on osa tuoteturvallisuutta Vanerin ja lastulevy tuotannon vaatimustenmukaisuutta ja formaldehydipäästöjä valvotaan säännöllisesti kolmannen osapuolen suorittamalla sertifioinnilla. Lisäksi sisäisessä laadunvalvonnassamme suoritetaan jatkuvaa prosessinvalvontaa, mihin kuuluu säännöllinen formaldehydipitoisuudenmääritys. Jokainen tuotantoerä […]

Kesätyöntekijät kerryttävät Koskisella uusia kokemuksia

Olemme saaneet jälleen mukavan joukon kesätyöntekijöitä monenlaisiin tehtäviin. Esittelemme tässä Oona Sunnarin, Vilja Vanosen sekä Tuomo Laaksosen. Oonan, Viljan ja Tuomon kaltaiset kesätyöntekijät ovat meille tärkeä voimavara voidaksemme pitää esimerkiksi tuotannon toiminnassa lomakauden aikana. Lisäksi kesän remonttihommat vaativat ison joukon huolellisia palovartijoita varmistamaan tulitöiden turvallisuuden. Tavoitteena kaikille hyvä kesätyökokemus Koskisen Oy on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka tarkoituksena on haastaa työnantajat […]

Koskisen suunnittelee mittavaa sahainvestointia

Koskisen konserni suunnittelee mittavaa sahainvestointia Järvelään. Toteutuessaan investoinnin arvo on noin 35-40 milj. euroa. Investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana, jolloin uusi saha käynnistyisi vuonna 2022.  Uuden laitoksen vuosikapasiteetti on 365 000 m³. Investointi tuo selkeän parannuksen Koskisen nykyisen sahalaitoksen tuottavuuteen uusien laite- ja digitalisaatioratkaisujen kautta. Lisäksi se mahdollistaa entistä laajemman tukkien läpimittaluokkien käytön […]

Osa 4:”Kaikkia kontakteja ei voi välttää”

Huolimatta siitä, että koronaepidemia on jo laantunut, Koskisen tehtailla eletään edelleenkin erikoisjärjestelyiden mukaisesti. Koskisen korona-arjesta kertovan juttusarjan neljännessä osassa Jussi Luomalahti kertoo kuulumisia sahatavaran lähetyksestä.  Sahatavaran lähetyksessä aliurakoitsija Ysi-Trukkien työnjohtajana toimiva Jussi Luomalahti uskoo, että koronatilanteeseen varautumisessa on ollaan jo päästy pahimman yli. “Tietenkin jää vielä nähtäväksi, mihin tämä kehittyy.” Sahan lähetyksessä on suunniteltu uudelleen vuoronvaihdot ja […]

Uudet toimintatavat vaativat opettelua

Koskisen korona-arjesta kertova juttusarja jatkuu. Koronakevään tuomien rajoittamistoimien takia työoloja on jouduttu miettimään ellei kokonaan uusiksi, niin ainakin uudella tavalla. Juttusarjan toista osaa varten haastattelimme tukkilajittelun operaattorina työskentelevää Timo Moilasta. Tukkilajittelussa operaattorina työskentelevä Timo Moilanen kertoo, että perustyö ei ole koronakriisin takia muuttunut kovinkaan paljon. “Me täällä enimmäkseen ajetaan yksin vuoroa, laadutellaan ja lajitellaan, vastaanotetaan raakapuuta […]

Koskitukin hallitukseen nimetty Juha Vanhainen

Koskisen konsernin toimintoja ohjaavan Koskitukki Oy:n hallituksen kokoonpanoa on vahvistettu juuri pidetyssä yhtiökokouksessa. Uudeksi jäseneksi hallitukseen nimettiin DI Juha Vanhainen. DI Juha Vanhainen (59) on toiminut viimeksi Uros Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi Apetit Oyj:n toimitusjohtajana 2015-2019 sekä Stora Enso Oyj:n maajohtajana sekä johtokunnan jäsenenä vastaten useista eri kansainvälisistä tehtävistä 2007-2015. Tätä ennen hän toimi Stora […]

Tom-Peter Helenius aloittaa levyteollisuuden johtajana

DI Tom-Peter Helenius (48) on nimitetty Koskisen Levyteollisuuden uudeksi johtajaksi. Helenius aloitti tehtävässään 20.4.2020.  Tom-Peterillä on monipuolinen ja laaja kokemus prosessiteollisuuden tuotannon ja myynnin johtotehtävistä, hän on toiminut mm. Suominen Joustopakkauksilla (nyk. Amerplastilla) erikoistuoteliiketoiminnan vetäjänä, Nokian Renkailla tuotannon johtajana, Grundfosin Suomen tuotantoyhtiön johdossa, Smurfit Kappan Suomen toimitusjohtajana ja viimeisimmäksi Koparilla toimitusjohtajana. ”Tom-Peterin pitkäaikainen ja laaja kansainvälinen johtajakokemus […]