31.7.2023

Ensimmäiset tukit muuttuivat sahatavaraksi Tarhanmäellä

Kaksikymmentä kuukautta sitten tehty ensimmäinen lapionpisto sai huipennuksensa heinäkuun ensimmäisenä maanantaina, kun Koskisen uusi saha käynnistettiin – täydellisesti aikataulussaan.

Käynnistyspäivän – heinäkuun kolmannen – aamu alkoi uudessa saharakennuksessa totuttuun tapaan yhteispalaverilla, jossa käytiin läpi päivän tavoitteet, yhteyshenkilöt eri tilanteiden varalta sekä sovitut rutiinit, joihin kuuluivat muun muassa synkronoidut taukoajat. Paikalla oli kolmisenkymmentä laitevalmistajan edustajaa sekä Koskisen omaa henkilökuntaa, kun sahaa alettiin vaihe vaiheelta ajaa ylös.

–   Kaikki tapahtui suunnitellusti, ja omat operaattorimme olivat valvomon ohjaksissa alusta alkaen. Monestihan on niin, että ylösajovaiheessa laitetoimittajat vastaavat koneiden käytöstä, mutta me halusimme omien työntekijöidemme opettelevan ajoa ja olevan mukana linjan virittämisessä alusta alkaen, kertoo investointihankkeen projektijohtaja Lassi Santala.

Vaikka päivä olikin tärkeä, ei ilmassa ollut epäilystä siitä, etteikö kaikki toimisi oletusten mukaisesti. Santalan mukaan kaikki projektin osapuolet olivat sitoutuneet aikatauluun ja myös suoriutuivat siitä siten, että liikkeellelähtö sujui ongelmitta.

Tavoite helposti rikki

Ensimmäisenä päivänä ajettiin vain yhtä tukkiluokkaa, josta sahattiin asiakastilausten mukaista sahatavaraa. Tavoitteena oli, että sahan syötön läpi aina sahatavaran dimensiolajittelun lokeroihin saakka kulkisi 500 tukkia.

– Linja ei luonnollisestikaan käynyt tauotta. Ylösajossa oli pieniä katkoja, mutta virittäminen ja aikataulu on suunniteltu siten, että seisahduksia tulee. Näin oppimisellekin jää aikaa.

Lopulta tukkeja sahattiin maanantain aikana kaikkiaan 800, sillä alkuperäinen tavoite saavutettiin jo hyvissä ajoin ennen työvuoron päättymistä.

Sadan prosentin käyntiasteen saavuttaminen vaatii kuitenkin aikaa ja tinkimättömyyttä. Linjan käydessä seurannan alla ovat olleet eri tekijät aina sahatavaran ja hakkeen laadusta turvallisuuteen. Rakentamisajan 20 kuukauden aikana ei ole sattunut yhtäkään vakavaa työtapaturmaa ja se haluttiin varmistaa myös H-hetken koittaessa.

– Ennen linjan käynnistymistä kaikki laitetoimittajat allekirjoittivat vakuutuksen, että heidän vastuullaan olevat turvapiirit ovat kunnossa.

Hallitusti kohti täyskäyntiä

Santala kertoo, että linjaa on ajettu ensisijaisesti sen mukaan, mikä on järkevää. Kahdella ensimmäisellä viikolla laitetoimittajille annettiin työrauha koneiden optimoimiseksi ja tämän jälkeen vauhtia on lähdetty kiihdyttämään Koskisen sahausbudjetin mukaista ylösajoramppia seuraten.

– Alkusyksystä tavoitteena on 60 prosentin käyntiaste ja siitä etenemme kohti täyskäyntiä. Etuna on, että mikäli viivästyksiä tulee, vanha saha käy yhä rinnalla niin kauan kuin on tarvis. Pystymme siis palvelemaan asiakkaita koko ajan laadukkaasti ja ajallaan.

Siinä missä budjetti ja aikataulut ovat pitäneet, myös yllätyksiltä on vältytty. Projektijohtaja myöntää, että säätöä ja virittämistä on ollut paljon, mutta toteaa sen kuuluvan asiaan.

– Jokainen linja on yksilö ja kokonaisuus on testattava paikan päällä. Meidän sahamme ei perustu mihinkään valmiiseen layoutiin ja vaikka perustuisikin, jokaisella koneella ja linjalla on siitä huolimatta omat vivahde-eronsa.

Linjan pyörittyä nyt nelisen viikkoa, on laitteiden läpi kulkenut ainoastaan kuusta. Santala uskoo, että kun säädöt ovat kohdallaan, ei ajettavalla puulajilla ole merkitystä. Parhaillaan on käynnissä tukkimittareiden viritys, jota tehdään yhteistyössä laitetoimittajan kanssa.

– Operaattorimme kertovat, mitä tukista halutaan tehdä ja laitetoimittajat säätävät koneita sen mukaisesti. Työ on toki kaksisuuntaista, ja kuuntelemme myös heidän tarpeitaan sekä sitä, mitä he haluaisivat testata.

Vaikka juuri nyt kaikki näyttääkin hyvältä, Santala toteaa huokaisevansa vasta, kun 100 prosentin käyntiaste on saavutettu.

– En kiellä, että fiilis on jo nyt hyvä. On palkitsevaa nähdä, että yli kaksi vuotta sitten laadittu aikataulu piti päivälleen ja tavoitteet on saavutettu ensimmäisestä napin painalluksesta alkaen.