16.10.2020

Järvelän tukkivarastot inventoidaan dronen avulla

Järvelässä suoritettiin heinä-elokuun vaihteessa koivutukkivarastojen inventaario ensimmäistä kertaa dronen avulla

Perinteisesti varastot on inventoitu pinomittauksella. Pinomittauksessa pinon kehystilavuus mitataan keppimitan avulla ja muunnetaan saatu tulos kiintotilavuudeksi arvioon perustuvan kiintotilavuuskertoimen avulla. Pinomittaus kuluttaa paljon arvokasta työaikaa ja on suhteellisen epätarkka mittausmenetelmä pinon korkeuden perustuessa silmämääräiseen arvioon. Korkeiden tukkipinojen väleissä liikkuminen aiheuttaa lisäksi työturvallisuusriskiä.

Droneinventaario ostettiin kokonaisena palveluna Hytolä Engineering Oy:ltä

Matti Hytölä kävi lennättämässä dronea tukkikentän yläpuolella vajaan kahden tunnin ajan. Määrätyt pinot oltiin sovittu mitattavaksi ja kahden päivän päästä lennättämisestä kyseisistä pinoista kilahti sähköpostiin tulokset. Neljä tukkikentällä olevaa koivutukkipinoa oltiin jo aiemmin mitattu tukkimittarilla. Tukkimittarin ja dronemittauksen tuloksia vertailtiin keskenään. Tulokset näyttivät erittäin hyviltä. Kokeilu oli siis onnistunut ja täten keppimittaukseen tuskin palataan, jos vain ilmat dronen lennättämisen inventaariohetkellä sallii.

Dronemittauksessa, tai virallisemmin UAV-ilmakuvauksessa, kohteesta otetaan satoja toisensa leikkaavia kuvia, joista muodostetaan tiheä 3D-pistepilvi. 3D-pistepilvestä on mahdollista laskea muun muassa pinojen pituutta, leveyttä ja korkeutta. Tukkikentästä saadaan siis sekä kaksi- että kolmiulotteinen kuva. Alla olevassa kuvassa vasemmalla näkyy 2D- ja oikealla 3D-kuva muutamasta koivutukkipinosta.