22.6.2023

Kaikki koneet hallissa

Asennustyöt Koskisen uudella sahalla ovat olleet käynnissä koko kevään ajan. Töitä on tehty rinnakkain, päällekkäin ja limittäin, mutta monesta liikkuvasta osasesta huolimatta aikataulu on pitänyt. Nyt, juhannuksen alla H-hetkeen on aikaa enää pari viikkoa.

Koskisen uuden sahan laiteasennusten voidaan katsoa alkaneen käytännössä jo vuoden 2022 kesäseisokin aikaan. Tuolloin korvausinvestointina toteutetulla rimoituskoneen vaihdolla pyrittiin ennaltaehkäisemään pullonkaulan syntyminen ja varmistamaan tuotannon häiriöttömyys uuden sahalinjan käynnistyessä. Itse sahalla ensimmäiset asennukset alkoivat 2023 vuoden alussa sahansyötöstä ja dimensiolajittelusta.

– Rauta, koneet, sähköt ja automaatio, ympäristö hoitotasoineen ja kulkusiltoineen sekä kaiken päälle vielä talotekniikka, kertaa hankkeen laiteasennusten projektipäällikkönä toimiva Jaakko Haapanen marssijärjestystä.

Koskisen asiantuntijoista koostuva asennustarkastusryhmä valvoo Haapasen johdolla töiden etenemistä ja tekee havaintoja mahdollisista poikkeamista sekä puutteista. Osaset ovat asettuneet vähitellen paikoilleen ja ensimmäisten tarkastusten perusteella kaikki on sujunut odotetusti.

– Asennustarkastusryhmään kuuluu turvallisuudesta, mekaniikasta ja sähköistä vastaavat henkilöt. Työlle on määritelty standardit ja meidän tehtävänämme on valvoa, että niistä pidetään kiinni, projektipäällikkö selittää.

Yhä aikataulussaan

Aikaikkuna toimituksille ja asennuksille laadittiin jo suunnitteluvaiheessa. Töiden alettua sahahallissa on tehty päällekkäistä työtä useiden eri laitetoimittajien urakoidessa oman koneensa parissa. Vilskeestä huolimatta kaikki on sujunut ongelmitta.

– Tällaisessa hankkeessa on paljon yhteensovitettavaa. Minun tehtävänäni on seurata eri vaiheiden etenemistä ja käydä keskustelua asennusryhmien kanssa. Sähköjen osalta apunani on Timo Lintusaari, projektipäällikkö selventää rooliaan.

Haapanen kertoo, että pieniä muutoksia on tehty ja rimoituksen osalta automaatiota on jouduttu parantelemaan. Positiivista on kuitenkin se, että asennukset pääsivät alkamaan etuajassa, eikä tavoiteaikataulusta ole lipsuttu. Kaikki toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että linja käynnistyy suunnitellusti heinäkuun alussa.

– On uskomatonta, miten hienosti huhtikuussa 2021 päätetty aikataulu on pitänyt. Iso kiitos tästä kuuluu niin rakentajille, laitetoimittajille kuin omalle väellemmekin, toteaa investointihankeen projektijohtaja Lassi Santala.

Santala kertoo, että olennaisena osana asennuksia ovat olleet systemaattiset koulutukset. Sahan operaattoreita ja kunnossapidon henkilöstöä on koulutettu maaliskuusta alkaen.

– Koulutukset alkoivat ensin teoriatasolla, mutta vähitellen on päästy jo linjan ääreen katsomaan, mitä asiat käytännössä tarkoittavat ja miltä koneet näyttävät.

Onnistumisia ja oppeja

Asennusten lähetessä loppuaan laitetoimittajien oma testaaminen on lisääntynyt. Asentajien määrä on vähentynyt ja halli on täyttynyt ohjelmoijista. Vaikka alkumetreiltä saakka oli selvää, että hanke on suuri, on sen todellinen koko avautunut Santalalle vasta matkan varrella.

– Ymmärsin toki, että kyseessä on jättiläismäinen hanke. Silti tuntuu hämmentävältä, että parin vuoden aikana tontilla on työskennellyt 50 yritystä ja 1000 ihmistä, jotka ovat edustaneet kymmentä eri kansalaisuutta. Näin jälkeenpäin katsoen oli hyvä, että myös me Koskisella osasimme rakentaa riittävän suuren projektiorganisaation itsellemme.

Projektijohdon tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen ja mahdollistaa sen onnistuminen.

Tulevia hankkeita silmällä pitäen Haapanen pitääkin tärkeänä sitä, että laitetoimittajien suunnitteluvaiheeseen osallistutaan tiiviisti, jotta yllätyksiltä myöhemmissä vaiheissa vältytään. Santala puolestaan pohtii sitä, miten automaatiosuunnittelussa voisi pysyä vielä paremmin selvillä työn valmiusasteesta.

– Raudan osalta sen voi havainnoida, mutta softan ollessa kyseessä hahmottaminen on liki mahdotonta. On vain ahkerasti haastateltava ja haastettava ohjelmoijia ja paloiteltava eteneminen pieniin osiin, joiden valvominen on helpompaa.

Kun saha käynnistyy, on ensimmäisen päivän tavoitteeksi asetettu 500 tukin sahaaminen. Nopeudet, joilla ajetaan, ovat alhaiset, eikä määrä ei ole suuri, mutta tarkoitus on saada jonkinlainen käsitys siitä, onko saha kokonaisuutenaan kyvykäs. Santala ja Haapanen odottavat päivää tyyninä.

– Kun töiden edistymistä seuraa ja näkee konkreettisesti, miten koneet löytävät paikkansa ja testaukset etenevät, meillä on vahva luottamus, että kaikki menee maaliin suunnitellusti.