8.9.2022

Koskisen yrityskohtaisissa TES-neuvotteluissa neuvottelutulos Meto:n kanssa

Koskisen Oy, lehdistötiedote 8.9.2022 klo 13

Koskisen yrityskohtaisissa TES-neuvotteluissa neuvottelutulos Meto:n kanssa

Puunjalostusyhtiö Koskisen ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n syksyllä aloittamat yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat johtaneet neuvottelutuloksen syntymiseen 7.9.2022. Sopimuksen piirissä on noin 30 Koskisen metsätoimihenkilöä.

Neuvottelut aloitettiin elokuussa ja ne sujuivat hyvässä hengessä ratkaisukeskeisesti. Tämä mahdollisti neuvottelutuloksen synnyn hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuksen päättymistä vuoden lopussa. Uusi työehtosopimus astuu voimaan 1.1.2023 ja palkankorotukset on sovittu vuosille 2023 ja 2024

Neuvottelupöydässä löytyi rohkeutta tehdä aivan uudenlaisia toteutuksia niin perhevapaaseen kuin työajan joustavuuteen.

”Uusi sopimus mahdollistaa entistä tasa-arvoisemman perhevapaakäytännön, kun huoltajilla on yhdenvertainen mahdollisuus 40 arkipäivän mittaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. Lisäksi kaikki metsätoimihenkilöt pääsevät jatkossa valitsemaan edustajansa sopimukseen sidottujen yhdistysten jäsenistä. Sopimus kannustaa myös koulutukseen palkitsemalla tutkinnoista aikaisempaa kattavammin”, kertoo Koskisen henkilöstöjohtaja Minna Luomalahti.

”Koskisen Oy:n ja Meto – Metsäalan Asiantuntijoiden historian ensimmäinen yrityskohtainen työehtosopimus näki päivänvalon 7.9.2022.  Yrityskohtainen työehtosopimus ei ole itsestäänselvyys vaan se on neuvottelujen tulos. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin. Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja työehtosopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville toimihenkilöille”, sanoo METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n Markku Varis.

Nyt saavutettu neuvottelutulos menee hallintojen hyväksyttäväksi syyskuun lopulla.

Lisätietoja:

Minna Luomalahti, Henkilöstöjohtaja, Koskisen
040 5534 332, minna.luomalahti@koskisen.com

Markku Varis, Neuvottelupäällikkö, METO – Metsäalan asiantuntijat ry
044 7616 446, markku.varis@metsaasiantuntijat.fi