17.6.2021

Laadulla on tekijänsä

Kevään aikana olemme julkaisseet blogi-sarjaa, jossa kuvaamme Koskisen roolia puun jalostajana sekä puupohjaisten tuotteidemme syntyä ja niiden matkaa laatua arvostaville asiakkaillemme. Artikkelisarja on osa uuden brändimme käyttöönottoa ja lanseerausta.

Koskisen uusi strategiaansa ja yritysilmeensä syksyllä 2020. Rohkean visuaalisen uudistuksen lisäksi halusimme uudistuksella korostaa erityisesti laatua. Uusi brändi sisältää lupauksen laadusta, ja sen lupauksen pitämiseksi ja parantamiseksi teemme jatkuvasti töitä.

Korkean laadun perusedellytyksenä on laadukkaat raaka-aineet, prosessit ja tuotantolaitteet. Laatu on kuitenkin tekojen summa, ja siinä yhtälössä ihmiset ovat ratkaisevassa roolissa. Koskisella tämä on ymmärretty jo vuosien ajan, ja olemme panostaneet voimakkaasti niin henkilöstömme hyvinvointiin, kuin osaamisenkin kehittämiseen.

Mittaamme vuosittain henkilöstömme työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Vuoden 2020 kokonaisarvosana oli 3,69 (asteikolla 1-5), ja se säilyi lähes muuttumattomana, vaikka vuosi olikin mm. korona -pandemiasta kaikkea muuta kuin tyypillinen. Kyselyn vastausprosentti kehittyi suotuisasti, ja ylitti ensimmäisen kerran 70 % tason. Arvosanamme on teollista vertailuryhmää korkeampi, ja tavoitteenamme on nostaa se vähintään tasolle 4,0 seuraavien vuosien aikana.

Meille vastuullisuus tarkoittaa merkityksellistä työtä, hyvivoivaa ympäristöä ja reiluja kumppanuuksia.

Koskisen tarjoaa vuosittain kymmenille henkilöille mahdollisuuden ammatti- ja erityisammattitutkintoihin. Teemme tiivistä yhteistyö lähialueen ammatti-, ammattikorkea- kuin korkeakoulujenkin kanssa. Koskisen henkilöstöstä 34 % on hankkinut yhden tai useamman tutkinnon oppisopimuksen kautta.

Tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi järjestämme vuosittain useita erilaisia omaa osaamistamme ja kyvykkyyttämme parantavia koulutusohjelmia. Jatkuvan turvallisuuskoulutuksen lisäksi muun muassa kaikille esimiehille tarjottu vuoden mittainen esimiesvalmennus, ja parhaillaan käynnissä oleva laajamittainen Lean-koulutus levyteollisuudessa ovat näistä oivia esimerkkejä.

Vuonna 2020 uudistettu strategia sisältää useita teemoja, jotka antavat toiminnallemme suuntaa. Laatu-teeman lisäksi haluamme korostaa ylpeyttä omista juuristamme paikallisena, vastuullisena toimijana. Työnantajana haluamme olla vertailuryhmämme paras. Varmistamalla kaikille Koskislaisille onnistumisen mahdollisuuden omassa työssään, voimme seistä myös brändi-lupauksemme takana. Koskisen. Laadusta tekijä tunnetaan.

Kirjoittaja on Jukka Pahta, Koskisen konsernin toimitusjohtaja