26.8.2020

Laivausmerkki kertoo sahatavaran alkuperän

Koskisen vuokraamalla Kissakosken sahalla Hirvensalmella sahataan pienläpimittaista tukkia, josta tulee terveoksaista sahatavaraa erityisesti esimerkiksi puusepänteollisuuden tarpeisiin. Kissakosken sahatavaran laivausmerkki on aiemmin ollut VERA ja kesäkuussa merkki muutettiin Koskisen KKN-leimaksi. 

Vientiä harjoittavassa suomalaisessa sahateollisuudessa on käytössä ns. laivausmerkki eli leima, joka merkitään jokaisen sahatavarakappaleen päähän. Leimasta ilmenee valmistava yhtiö ja sahalaitos sekä kappaleen laatu. Leima on asiakkaalle hyvin informatiivinen, sillä esimerkiksi puutavaraliikkeen hyllyssä olevasta kuormasta näkee yhdellä silmäyksellä, missä kyseinen sahatavara on valmistettu. “Kautta historian on ollut saha- tai jopa yksikkökohtaiset leimat, jokaisella sahalla ollut oma merkki. Vaikka olemme vuokralla Veistolta, saimme luvan, että voimme käyttää Kissakoskella sahaamassamme sahatavarassa KKN-leimaa”, Kissakosken sahan johtaja Jani Nypelö kertoo. 

“Koimme, että on eduksi saada kaikki tuotteemme saman laivausmerkin alle, eikä ole tarvetta erotella sahatavaraa yksiköittäin. Pakettisetelin koodien perusteella tiedetään mistä sahatavara tulee, jos siihen on tarvetta palata. Siitä tuottavan yksikön nimi ei häviä pois”, Nypelö kertoo. 

KKN-leima on laadun tae

Muutoksen myötä Koskisen tuotteiden osalta mennään selkeämpään suuntaan. “Haluttiin yhtenäistää tuotteet siten, että kaikki Koskisen sahatavarat myydään saman nimen alla. Onhan se Koskisen leima laadun tae”, Nypelö toteaa. 

“Leiman avulla maailmalla kyllä tunnistetaan, kenen tekemästä sahatavarasta on kyse. Joissain yhteyksissä KKN voi olla jopa tunnetumpi kuin Koskisen nimi”, vientipäällikkö Jukka Tamminen kertoo. Kissakosken sahatavara on aiemminkin pakattu Koskisen kääreisiin. Tammisen mukaan leiman muuttaminen palvelee tässä mielessä myös asiakkaita. “Kun leima ja kääre vastaavat toisiaan, ei pääse syntymään epäselvyyksiä.” 

Kissakoskelta toimitettavan pienläpimittaisen sahatavaran päämarkkinat ovat Viro, Iso-Britannia ja Ranska. Tammisen mukaan sahatavaraa toimitetaan Kissakoskelta myös Kiinaankin. Asiakkaita on puusepänalan lisäksi pakkausteollisuudessa, ikkuna- ja oviteollisuudessa sekä jalostavassa teollisuudessa ja lämpökäsitellyn sahatavaran valmistajissa. Kesäkuussa käyttöön otettu KKN-leima Kissakosken tuotteissa on jo alkanut näkyä maailmalla, vaikka VERA-merkki ei ihan heti poistu, sillä luonnollisestikin olemassa oleva VERA-leimattu varasto myydään pois.