16.10.2020

Metsäalan opiskelijan mietteitä harjoittelusta Koskisen puunhankinnassa

Harjoittelujakso Koskisen puunhankinnassa alkoi toukokuun alkupuolella perehdytyksellä ja taloon tutustumisella. Tiedossa oli ainakin maastotöitä ja metsänomistajien aktivoimista puukaupoille. Koskitukilla otettiin harjoittelijat hienosti vastaan ja mukaan työporukkaan. Työilmapiiri Koskitukilla oli rento ja avoin.

Harjoittelun aluksi perehdyttiin korjuujäljen laadun mittaamiseen. Kohteina oli viime talven harvennusleimikot. Kohteilta mitattiin muun muassa runko- ja juuristovaurioita sekä harvennuksen voimakkuutta. Lisäksi tarkistettiin ajouran leveyksiä sekä uravälejä. Mittauksista tehtiin yhteenveto koko Koskitukin hankinta-alueelta. Tulosten perusteella voidaan todeta korjuujäljen olevan erinomaisella tasolla.

Korjuu- ja kuljetusesimiesharjoittelijana pääsi myös tutustumaan puunkorjuun suunnitteluun. Leimikon nauhoittamista tein Padasjoen ja Päijät-Hämeen alueella. Työ alkoi reittisuunnitelman teolla ja karttojen tulostamisella. Rajalinjoja oli joskus hyvinkin vaikea löytää. Toisaalta ilokseni totesin monen metsänomistajan pitävän metsätilojensa rajalinjoja auki, ja näin helpottivat nauhoittajan työtä. Uusina asioina on harjoittelun myötä tullut muun muassa kaasulinjan ylityspaikan selvittäminen. Työn lomassa sai nauttia upeista maisemista ja hulppeista korkeuseroista.

Metsänomistajia aktivoitiin soittokampanjan avulla puukaupoille ympäri Koskisen ostoaluetta. Tässä työssä apuna oli nykyaikaset paikkatieto-ohjelmat ja ilmakuvatulkinta. Useimmat metsänomistajat olivat tyytyväisiä, kun heitä muistutettiin puukaupan mahdollisuuksista. Toki samalla tarjolla oli kaikki metsäpalvelut maanmuokkauksesta taimikonhoitoihin.

Voin lämpimästi suositella Koskista harjoittelupaikaksi metsäalan opiskelijoille.

Jussi Kilpinen