Metsäsertifiointi

Sertifioinnilla edistät kasvattamasi puun menekkiä

Sertifioinnilla varmistat, että metsässäsi toimitaan vastuullisesti ja sitoudut myös itse täyttämään metsäsertifioinnin kriteerit. Metsäsertifiointi osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi.

Kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa – metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla kun harjoitetaan kestävää metsätaloutta.

Sertifioinnilla kerrot, että metsääsi hoidetaan metsäluonnon hyvinvointia kunnioittaen, puuntuotanto on kestävää, säilytät arvokkaita luontokohteita sekä suojelet metsääsi lähellä olevia vesiä.

Kuluttajalle metsäsertifiointi kertoo puun vastuullisesta alkuperästä ja se voi vaikuttaa ostopäätökseen. Sertifiointi voi olla edellytys tuotteen myynnille. Sertifioinnilla varmistat kasvattamasi puun menekin ja edistät suomalaisesta puusta valmistettujen tuotteiden markkinointia.

Yksi Koskisen tavoite on olla etulinjassa käyttöönottamassa kansainvälisiä ympäristöstandardeja ja noudattaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti varmistaen toimintamme kestävyyden ja alkuperän, metsän, jatkuvuuden.

Suomessa on kaksi metsäsertifiointivaihtoehtoa: PEFC ja FSC Suurin osa suomalaisista yksityismetsistä on PEFC sertifioituja.

Nyt voit liittyä Koskisen puunhankinnan kautta PEFC metsäsertifiointiin veloituksetta

Olemme perustaneet oman PEFC ryhmäsertifioinnin puunmyyjä asiakkaillemme. Liittyminen PEFC metsäsertifiointiin tätä kautta on metsänomistajalle ilmainen puukaupan yhteydessä ja se astuu voimaan heti, kun liittymisilmoitus on allekirjoitettu. Ilmoittautumista ei myöskään tarvitse uusia kriteerien muuttuessa.

PEFC metsäsertifiointiin liittyminen onnistuu veloituksetta ottamalla yhteyttä lähimpään metsäasiantuntijaamme. He kertovat mielellään lisätietoja PEFC-sertifioinnista. PEFC sertifioinnin kriteerit löytyvät täältä.