Puukauppalaskuri

Laske metsäsi arvo sekä tarkan tukin katkonnan merkitys puukaupan lopputulokseen

Laske nopeasti ja helposti metsäsi arvo ja minkälaisen puukauppatilin saisit sen myynnistä tällä hetkellä.

Puunhankinnassa otamme kaiken tukin tarkasti talteen. Koska tukkipuulla ja kuitupuulla on huomattava hintaero, tukkipuun määrän maksimoimisella päästään puukaupassa hyvään lopputulokseen metsämyyjän näkökulmasta. Tarkka tukin katkonta voi tuottaa useita prosentteja enemmän tukkeja.

KUUSEN MÄÄRÄ (tukkisaantoero 5 % Koskisen hyväksi)

Ostajana Koskisen Muu ostaja
Tukki m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
Kuitu m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
Yhteensä = =
Hintaero €/m3

KOIVUN MÄÄRÄ (tukkisaantoero 5 % Koskisen hyväksi)

Ostajana Koskisen Muu ostaja
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
= =
€/m3
Koivuviilutukeilla on merkittävä keskihintaa nostava vaikutus.

MÄNNYN MÄÄRÄ (tukkisaantoero 5 % Koskisen hyväksi)

Ostajana Koskisen Muu ostaja
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
= =
€/m3