Puukauppalaskuri

Laske metsäsi arvo sekä tarkan tukin katkonnan merkitys puukaupan lopputulokseen.

Tarkka tukin katkonta takaa metsänomistajille hyvän tukkipuun määrän puukaupassa.

Koskisen tunnetaan erinomaisena tukin katkojana, sillä käytössä on useita katkontapituuksia. Koska tukkipuulla ja kuitupuulla on huomattava hintaero, tukkipuun määrän maksimoimisella päästään puukaupassa hyvään lopputulokseen metsämyyjän näkökulmasta. Tarkka tukin katkonta voi tuottaa useita prosentteja enemmän tukkeja.

Metsänomistajan näkökulmasta käyttämämme tarkka tukin katkonta mahdollistaa tukin hyödyntämisen tarkasti ja siten myös maksimaalisen korvauksen hakatusta rungosta. Lukuisilla tukin katkontapituuksilla tukkiosuus saadaan mahdollisimman tarkasti hyödynnettyä, ja myyjä saa puistaan parhaan mahdollisen hinnan.

Laske nopeasti ja helposti metsäsi arvo ja minkälaisen puukauppatilin saisit sen myynnistä tällä hetkellä.

Puunhankinnassa otamme kaiken tukin tarkasti talteen. Koska tukkipuulla ja kuitupuulla on huomattava hintaero, tukkipuun määrän maksimoimisella päästään puukaupassa hyvään lopputulokseen metsämyyjän näkökulmasta. Tarkka tukin katkonta voi tuottaa useita prosentteja enemmän tukkeja.

KUUSEN MÄÄRÄ tukkisaantoero 5 % Koskisen hyväksi

Ostajana Koskisen Muu ostaja
Tukki m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
Kuitu m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
Yhteensä = =
Hintaero €/m3

KOIVUN MÄÄRÄ tukkisaantoero 5 % Koskisen hyväksi

Ostajana Koskisen Muu ostaja
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
= =
€/m3
Koivuviilutukeilla on merkittävä keskihintaa nostava vaikutus

MÄNNYN MÄÄRÄ (tukkisaantoero 5 % Koskisen hyväksi)

Ostajana Koskisen Muu ostaja
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
m3 x €/m3 = m3 x €/m3 =
= =
€/m3