15.2.2022

Puumarkkinoiden tilanne

Vuosi 2021 oli puukaupassa kokonaisuudessaan hyvä. Alkuvuoden osalta kauppamäärät noudattelivat parin edellisvuoden tasoja. Huhtikuun puolivälistä alkaen kauppaa tehtiin erityisen vilkkaasti aina loppukesään 2021 saakka. ”Kyseinen vilkas puukauppajakso näkyi myös Koskisen puunhankinnan ostomäärissä, jotka olivat lähellä ennätystasoja”, toteaa metsäjohtaja Joonas Ojasalo. Syksyn koittaessa kovin vauhti hiipui ja kauppamäärät noudattelivat tavanomaisen puukauppasyksyn määriä.

Vuosi vaihtui tällä kertaa talvisissa olosuhteissa myös Etelä-Suomessa ja puunkorjuut talvileimikoissa ovat olleet käynnissä jo tovin. ”Myös Koskisella aikainen talven tulo on pystytty hyödyntämään tehokkaasti ja puuvarastomme ovat tällä hetkellä mukavalla tasolla, ja näyttää että talvikorjuusesongista tulee erinomainen”, pohtii Joonas Ojasalo. ”Kuluvan talven korjuiden osalta korjuuohjelmamme ovat pääosin täynnä. Tilannetta kannattaa kuitenkin tiedustella paikalliselta hankintaesimieheltä, jos talvikohteiden myyntiaikeita kuluvan talven korjuisiin on vielä olemassa”  Ojasalo jatkaa.

Puunhankinnassa katseet onkin käännetty jo kohti kevättä ja kesää. ”Ostolistamme halutuimpia kohteita ovat kesä- ja kelirikkokorjuukelpoiset kuusivaltaiset päätehakkuuleimikot. Tämän lisäksi myös kotimaisen koivun kysyntä jatkuu vahvana., joten laadukasta koivutukkia sisältäviä kohteita kannattaa aina tarjota meille”, Ojasalo toteaa.

”Vuoden 2022 aikana alamme varautumaan Järvelän uuden sahainvestoinnin mukanaan tuomiin muutoksiin ja hankittavan puumäärän kasvuun. Uuden sukupolven sahalinjalla pystymme hyödyntämään puun entistä pienempään läpimittaan ja tätä silmällä pitäen lanseeraamme hankinnassa uuden puutavaralajin, sahakuidun. Sahakuitua tullaan hankkimaan lähes koko hankinta-alueelta ja se tulee pitämään sisällään sekä kuusen että männyn. Kyseessä on normaalia tukkipuuta pienempi läpimittainen puu, jolle takaamme kuitupuuta paremman hinnan ja päätymisen lopputuotteena pitkään hiiltä sitovaan ketjuun Koskisen jalostaman sahatavaran muodossa. Sahakuidun hankinta tullaan käynnistämään kevään 2022 aikana ja uusi saha käynnistyy Järvelässä kesällä 2023″, kertoo Joonas Ojasalo.