RAHANARVOISTA ETUA TARKALLA TUKIN KATKONNALLA

Tarkka tukin katkontamme takaa metsänomistajille hyvän tukkipuun määrän puukaupassa.

Koskitukki tunnetaan erinomaisena tukin katkojana, sillä käytössä on useita katkontapituuksia. Koska tukkipuulla ja kuitupuulla on huomattava hintaero, tukkipuun määrän maksimoimisella päästään puukaupassa hyvään lopputulokseen metsämyyjän näkökulmasta. Tarkka tukin katkonta voi tuottaa useita prosentteja enemmän tukkeja.

Metsänomistajan näkökulmasta käyttämämme tarkka tukin katkonta mahdollistaa tukin hyödyntämisen tarkasti ja siten myös maksimaalisen korvauksen hakatusta rungosta. Lukuisilla tukin katkontapituuksilla tukkiosuus saadaan mahdollisimman tarkasti hyödynnettyä, ja myyjä saa puistaan parhaan mahdollisen hinnan.

Laskurin avulla voit laskea tarkan tukin katkonnan merkityksen tukkipuun hinnalle ja puukaupan lopputulokseen.