16.10.2020

Risunajo

Elokuussa hakkuutähteiden ajot ovat vielä täydessä käynnissä ja JL-Forest Oy urakoi Koskitukille risunajoa Koskitukin kohteella Hyvinkäällä

Pekka Kalliola työskentelee JL-Forestilla ajokoneenkuljettajana. Yrityksellä on kaksi ajokonetta, joista toinen on kesäkuukaudet energiapuun, lähinnä hakkuutähteen ajossa. Tätä konetta kuljettaa Pekka, joka ajaa vuosittain noin 250 hehtaarin alueelta hakkuutähteitä Koskitukin työmailla. Pekan päivä alkoi tietokoneen ohjelmapäivitysten jälkeisissä merkeissä. Valikot ja ohjelmat koneessa näyttivät aiempaa erilaiselta, mutta ruutu kerrallaan työmaan tunnistetiedot olivat kirjattu koneelle. Testipunnusta nostetaan useampia kertoja koneen ohjeen mukaisesti ja vaaka saadaan kalibroitua ja hakkuutähteen ajon saattaa aloittaa. -Kuljettajana vastaan siitä, että vaaka on kunnossa ja punnitustulos on oikein, Pekka toteaa. – Tänään on varauduttava tavallista useampiin satunnaisotantoihin, Pekka viittaa vasta tehtyyn tietokonepäivitykseen.

Hakkuutähdehakkeen hyvä laatu lähtee suunnittelusta

Hakkuutähteet on puitava hakkuun yhteydessä kasoille ja hakkuukoneenkuljettaja valmistaa hakkuun yhteydessä yhden puutavaralajin, hakkuutähteen. Tälle puutavaralajille ei luonnollisesti voi kohdistua tarkkoja mittavaatimuksia, mutta laatuvaatimuksia kylläkin. -Kyllähän hakkuutähteen ajon mielekkyys lähtee motomiehestä, hyvin kasoille puidut oksat ja latvukset on helppo nostella koneen kyytiin ja kuormat syntyvät vähemmällä ajelulla eikä maa-ainesta päädy kasoihin, Pekka kertoo. Hyvän kasoille puinnin ansiosta myös laatu säilyy hyvänä. Tarpeeksi isoissa kasoissa hakkuutähteen saanto hehtaaria kohden on parempi eikä maa-ainesta päädy mukaan.

-Kiviä tai muuta maa-ainesta ei saa löytyä kasoista. Juurakoita ei saa kasoihin laittaa eikä kasojen päältä saa ajaa koneella, Pekka Kalliola listaa. Ennakkoraivauksen merkitys korostuu päätehakkuukohteilla, joista risut myöhempänä työvaiheena kerätään. Juurakoiden päätyminen risukasoihin vähenee hyvän ennakkoraivauksen myötä. – Ennakkoraivatut palstat, hyvin kasatut kasat, lyhyt ajomatka ja helppo maasto. Siinä ovat hyvän työmaan kriteerit, Pekka luettelee.

Hakkuutähteet ajetaan tienvarteen kuivumaan ja peitellään

Hakkuutähteet ajetaan tienvarteen tai muuhun paikkaan, josta tienvarsihakkuri pystyy hakettamaan ne. Tällä työmaalla hakkuutähteet ajettiin samaan paikkaan kuin puutavarakin varastoitiin eli metsäautotien varteen. Pekka mittaa leimikolle keskiajomatkaksi 230 metriä. Varastopaikka pyritään tekemään aukealle, tuuliselle paikalle, jotta risut kuivaisivat kasalla mahdollisimman hyvin. Kasan sijoittelun lisäksi riittävä korkeus ja ennen kaikkea peittely oikeanlaisella peittopaperilla varmistavat hakkuutähteen kuivumisen ja sitä kautta laadun ja valmiin tuotteen paremman energiasisällön.

Viimeiset kouralliset risuja vielä kasaan ja peittopaperin voi levittää kasan päälle kokonaan. Risuja pitää laittaa tarpeeksi vielä paperin päällekin, jottei tuuli vie paperia mukanaan, muistuttaa Pekka. Valmiit kasat merkitään säänkestävillä pinonpäälapuilla useammasta kohdasta. Lappuihin kirjataan työmaannumero ja nuoli hakkurikuskeja varten selventämään purkusuuntaa, eli mistä päin kasa purkautuu parhaiten.

– Tiimityötähän tässä tehdään, pyritään omalla työllä helpottamaan seuraavaa työvaihetta. Pekan laittaessa pinonpäälappuja kasaan, hän luo kasaan selvästikin hyväksyvän silmäyksen. – Ei siitä kasasta nyt ihan huono tullut, Pekka toteaa vaatimattomasti.