25.11.2021

Ympäristöseloste kertoo sahatavaran ympäristövaikutukset ja palvelee rakentamista

Koskisen sahatavaralle ja jalosteille on myönnetty ympäristöseloste, joka kertoo tuotetun sahatavaran kuutiometrille kohdennetut ympäristövaikutukset koko elinkaaren aikana. Sahateollisuus Ry:n tilaama ympäristöseloste toteutettiin kahdeksan sahateollisuuden toimijan keskiarvona, joista Koskisen Oy yhtenä mukana. Laskennan toteutti Luonnonvarakeskus (Luke).

Rakennustuotteiden ympäristöselosteista poimittuja tietoja käytetään esimerkiksi rakennusten ympäristövaikutusten laskentaan. Ympäristöselosteella Koskisen pystyy esimerkiksi valmistautumaan ympäristöministeriön valmistelemaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaan ja sääntelyyn, joka näillä näkymin astuu voimaan vuoden 2025 aikana.

Business controllerina Koskisella työskentelevä Karoliina Koskinen on ollut vahvasti mukana ympäristöselosteprojektissa. Karoliina Koskinen kertoo yhä useampien asiakkaiden olevan tietoisia ympäristöselosteista. 

“Ainakin kotimaan asiakkaat ovat jo kyselleet näitä tietoja. Asiakkaamme voivat käyttää (käyttävät) tietoja esimerkiksi omissa hiilijalanjälkilaskelmissaan.”

Hiilikädenjälki keventää hiilijalanjälkeä

Puutuoteteollisuus ry kertoo, että rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeen lasketaan rakennusmateriaalien valmistus, kuljetukset, työmaatoiminnot, kunnossapito ja korjaukset, materiaalien vaihdot, energian ja veden käyttö sekä rakennuksen purkaminen ja materiaalien loppukäsittely. 

Rakennuksen koko elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä merkittävä osa syntyy jo rakennusvaiheessa rakennusmateriaaleista, ja rakentamisen osuus yhteiskunnan hiilijalanjäljestä on merkittävä; puolet EU:ssa kulutetuista materiaaleista ja energiasta sekä kolmasosa veden käytöstä ja jätteestä johtuu rakentamisesta ja rakennuksista. 

Puun käyttäminen rakennusmateriaalina auttaa kuitenkin vähentämään hiilijalanjälkeä tuottamalla hiilikädenjälkeä. Sitä voi luoda niin valtio, yritys, yhdistys kuin yksittäinen ihminen. Kun esimerkiksi yritys tuottaa hiilikädenjälkeäasiakkaalleen, asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi sahatavaran hiilijalanjälki on kevyt ja hiilikädenjälki keventää sitä entisestään

Koskinen selventää, että hiilikädenjälkeen lasketaan tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyödyt eli päästövähennyspotentiaali käyttäjälle. Sahatavaran fossiilinen hiilijalanjälki on 30,2 kg CO2 ekv, joka muodostuu pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuotantoketjussa mm. kuljetukseen. Sahatavaran hiilikädenjälki on 573 kg CO2 ekv, eli tuon verran sahatavara sitoo hiiltä toimien hiilivarastona. 

“Lisäksi puu on uusiutuva materiaali, mikä tekee siitä lähtökohtaisesti kestävämmän uusiutumattomiin materiaaleihin verrattuna, kun metsän uudistumisesta huolehditaan.”

Kuusimetsä

INFO (lähde Puutuoteteollisuus ry)

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy ja pääsee ilmaan. Tuotteen hiilijalanjälki ilmoitetaan painoyksikkönä tuotteesta tavallisimmin käytettyä mittayksikköä kohden.

Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina, joskus kuitenkin pelkkänä hiilidioksidin määränä. Hiilidioksidipäästöt ovat 80 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki tarkoittaa hyötyä, jonka tuote tai palvelu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Termi ei kuitenkaan ole standardoitu, joten hiilikädenjäljellä voidaan tarkoittaa hieman eri asioita. Se on kuitenkin aina positiivinen tekijä.

VTT:n määritelmän mukaan hiilikädenjälki on asiakkaalle tuotettu hyöty siitä, että yritys valmistaa tuotteita ja palveluja, joiden avulla yrityksen asiakas pystyy pienentämään hiilijalanjälkeään. Kun asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä aikaisemmin käyttämänsä tuotteen korvaajana, pienenee asiakkaan jalanjälki eli pienennys on hiilikädenjälki.