16.2.2022

Bioenergialla sesonki päällä

Kuluva lämmityskausi on sujunut mukavasti ja hakkeen kysyntä piristyi jo marraskuun puolella alkaneiden pakkaskelien myötä. Tienvarsivarastoja haketetaan nyt vilkkaasti ja varastojen kierto pyritään pitämään riittävän nopeana, jotta hakkeen laatu ja energiasisältö pysyvät hyvällä tasolla, kertoo energiapuun hankintapäällikkö Antti Leikas.

Energiapuun hankinnan osalta katseet on käännetty jo seuraavaan lämmityskauteen. Hankimme tällä hetkellä energiapuuta syksyn ja tulevan talven toimituksiin, jotta puu ehtii kuivua kunnolla ennen toimituksia. Energiapuun hankintamme painopiste on n. 100 kilometrin säteellä Järvelän tuotantolaitoksistamme. Tällä alueella sijaitsee myös pääosa asiakaslaitoksistamme. Lyhyillä kuljetusmatkoilla toiminnasta saadaan kustannustehokasta ja ympäristö kiittää.

Kiinnostuksen kohteena ovat päätehakkuiden hakkuutähteet ja ainespuuhakkuiden yhteydessä korjattava energiaranka. Hankintakaupoilla ostamme myös karsimatonta rankaa maantieteestä riippuen.

Bioenergian kysyntänäkymä lähitulevaisuuteen näyttää hyvältä. Uusia bioenergiaa polttoaineena käyttäviä laitoksia rakentuu lisää ja samaan aikaan turpeen ja kivihiilen käyttö vähenee. Bioenergiamarkkinoilla on nähty myös kasvavaa energiahakkeen tuontia. Koskisen etuna kilpailussa on se, että pystymme tarjoamaan asiakkaille toimitusvarman, lähellä asiakasta tuotetun polttoaineen, jonka alkuperä on selvillä  ja hiilijalanjälki minimoitu.