9.2.2022

Koskisen uuden sahalinjan asfaltit tuotetaan ekologisesti

“Ympäristön säästäminen vaatii yhteisiä tekoja”

Koskisen on tehnyt Mäntsäläntien varteen nousevan uuden sahalinjan alueen asfaltoinneista sopimuksen pitkäaikaisen kumpppaninsa Peab Asfaltin kanssa. Asfaltoinnissa otetaan huomioon ympäristönäkökulma jo aivan alusta lähtien.

ECO-Asfaltilla on puolet pienempi hiilijalanjälki

Kovaa vauhtia etenevän rakennustyömaa-alueen vanhat asfaltit on toimitettu Peab Asfaltille kierrätettäväksi. Peabin aluepäällikkö Jorma Jäntti Lahden yksiköstä kertoo, että Koskisen alueelta on kerätty valtava määrä asfalttia, joka murskataan ja käytetään uuden asfaltin valmistuksessa normien mukaisesti. Jäntin mukaan jokaiseen massatonnin saa laittaa puolet kierrätettyä materiaalia. 

“Puretun asfaltin säilyttäminen ja vastaanottaminen vaatii luvat. Me saamme asfaltin samalla kerralla kiertoon, kun se kerätään pois”, Jäntti kuvailee tarkkaan suunniteltua prosessia. 

Koskisen uuden sahalinjan alueen asfaltoinnissa käytetään ekologisesti tuotettua päällystettä, Peab Asfaltin ECO-Asfalttia, jonka hiilijalanjälki on aiempaa huomattavasti pienempi. Peab Asfalt on käyttänyt ECO-Asfalttia Ruotsissa jo vuodesta 2015. Fossiilisista polttoaineista luopuminen ja kierrätyksen lisääminen vähensivät kokonaispäästöjä kiinteillä asfalttiasemilla noin 60%. Nämä tulokset on varmistettu kolmannen osapuolen tarkastamassa ympäristötuoteselonteossa.

Asfaltin valmistaminen vaatii energiaa, ECO-Asfaltti pitää huolta ilmastovaikutuksista

Jäntin mukaan asfaltin valmistus on hyvin energiaintensiivistä ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi tärkein toimenpide on ollut siirtyminen fossiilittomiin polttoaineisiin valmistusprosessissa. Peab tavoittelee ECO-Asfaltin myötä hiilidioksidipäästöjen puolittumista. 

Peab Asfaltin ECO-Asfaltin valmistukseen käytetään hiilineutraalia biopolttoainetta. Tällä tavoin pienennetään ilmastovaikutuksia ja säästetään luonnonvaroja kuitenkaan heikentämättä lopputuotteen ominaisuuksia. Teknisiltä ominaisuuksiltaan ECO-Asfaltti vastaa tuttuja, nykyisiä asfalttilaatuja, ja se voikin korvata kokonaan perinteisen asfaltin kaikenlaisissa kohteissa.

Tuotantoprosessissa asfaltin raaka-aineet lämmitetään fossiilisten polttoaineiden sijaan biokaasulla. Koko tuotanto Lahdessa tehdään tätä nykyä ECO-Asfalttina. 

Luonnollinen jatkumo hyvälle yhteistyölle

“Koskisen kanssa olemme tehneet vuosikausia yhteistyötä, ja meillä on ollut luottamukselliset suhteet koko ajan. Ympäristön säästäminen vaatii yhteisiä tekoja”, Jäntti toteaa. “Kaikki toimintomme pitäisi toimia energiatehokkaana, käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Halvempaa tämä ei ole, mutta halutaan toimia ympäristöystävällisesti. Pystymme näin pienentämään hiilidioksidipäästöjämme ja siten tuotantomme ympäristövaikutusta”, Jäntti jatkaa.  

“Meille Koskisella on tärkeää olla mukana myötävaikuttamassa ratkaisuihin, joilla hiilijalanjälki on pienempi. Vanhan asfaltin kierrättäminen ja Peab Asfaltin pyrkimys käyttää valmistuksessa fossiilittomia polttoaineita on erittäin hyvä asia. Myös Koskisen sahateollisuus Järvelässä tuottaa oman lämpöenergiansa täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Pitkä ja hyvä yhteistyö luo tässäkin tapauksessa erinomaisen pohjan ympäristöystävällisempien tuotteiden kehittämiselle ja käyttämiselle”, projektijohtaja Lassi Santala Koskiselta kertoo.