26.8.2020

Erikoiskoivutukki vaatii osaamista ja arvostusta

Koivu on haluttu ja arvokas raaka-aine, josta myyjä, ostaja ja loppukäyttäjä hyötyvät parhaiten, kun se kerätään ja käsitellään oikein.  

Puukaupan asiantuntijana sekä tarkkana tukin hankkijana ja katkojana tunnettu Koskitukki hakee kaiken muun puun ohella koivutukkia. “Jos vaan järeys riittää”, täsmentää Koskitukin hankintaesimies Sami Paakkunainen tukin katkontamittoja. Erikoiskoivutukilla on tarkat mitta- ja laatuvaatimukset. “Hakkuussa lähdetään ensin tavoittelemaan hyvälaatuista tyvitukkia, mitat ja laatuvaatimukset huomioon ottaen. Paras koivu lähtee itse asiassa sekametsistä, sekapuuna, männiköitten ja kuusien seasta ja isojen vesistöjen rannoilta”, Paakkunainen selittää.  Koskitukin laatuvaatimuksien mukaan erikoiskoivutukin lenkouksen tulee olla 15 dm moduulissa 20 mm. Minimiläpimitta kuoren päältä on 26 senttiä. “Kovaa värivikaa sallitaan kolmannes tuki läpimitasta eikä oksia saa olla”, Paakkunainen listaa.  

Hyvä koivutukki on Paakkunaisen mukaan omistajalle arvokkainta puuta. Koivu kuitenkin kätkee virheet helposti sisäänsä. “Metsänomistajien pitäisi tiedostaa se, että koivu on sekametsässä yleensä ensimmäisenä lahoava puu. Ja se sitten lahoaa kalleimmasta osasta ensimmäisenä. Koivun virheet eivät näy niin nopeasti päältä päin ja pahimmassa tapauksessa koko runko joudutaan toimittamaan kuitupuuksi”, Paakkunainen harmittelee. Tästä syystä Paakkunainen käy mielellään tarkastamassa puut ennen tarjouksen ja arvion antamista.

Oma hankinta on eduksi 

Koskitukki toimittaa koivutukkia esimerkiksi koivuvaneriksi ohutvaneriteollisuuteen. Tällaiseen käyttöön kelpaa luonnollisesti vain ensiluokkainen koivutukki. “Koivutukin pitää olla suora ja oksaton. Siinä ei saa olla kyhmyjä eikä koroja tai muita vikoja. Lisäksi sen pitää mielellään olla järeä, siis läpimitaltaan iso”, listaa Juhani Sopanen Koskiselta.  

Sopanen tietää, mistä hän puhuu, sillä hän vastaa Koskisella Ohutvaneriteollisuudesta, jonne Koskitukin toimittama erikoiskoivu pääasiassa menee. “Ohutvaneriteollisuus valmistaa erikoiskoivutukista ohutviiluvaneria sekä viiluja. Markkinamme ovat globaalit, yli 70 % menee vientiin”, Sopanen kertoo ja täsmentää, “asiakkaamme ovat sekä pieniä että isompia yrityksiä. Tukkureita on Euroopassa ja globaalisti maailmalla.” 

“Selkeänä etuna Koskitukin kanssa toimimisessa on se, että oma hankinta pystyy reagoimaan esimerkiksi katkontapituuksien muutoksiin nopeasti ja tietää laatuvaatimukset hyvin. Lisäksi yhteistyö tuotannon kanssa on helppoa, toimitusketju on lyhyt ja palaute nopeaa molemmin puolin. Koskitukki on selkeästi maailman paras puunhankintaorganisaatio, hienoa olla asiakkaana”, Sopanen kehuu. 

Ohutvaneri sopii erittäin hyvin laserleikkaukseen ja sen avulla syntyviin pienesineisiin. Lista on lähes loputon.

Monipuolinen ohutviiluvaneri sopii moneen käyttökohteeseen 

Koskisen Ohutvaneriteollisuudessa tukkia jalostetaan viilumuotopuristeiksi tai pintaviiluiksi erilaisiin puu- ja huonekaluteollisuuden käyttökohteisiin. Ohutviiluvaneria menee erityisesti sellaisiin teollisuuden käyttökohteisiin, missä ei voida käyttää muovia tai metallia. “Ohutviiluvanerin laatuominaisuudet, ekologisuus ja muokattavuus ovat auttaneet syrjäyttämään muovin ja metallin vallitsevan megatrendin mukaisesti”, Sopanen kertoo. Ohutviiluvaneria käytetään monipuolisesti myös perinteisempiin käyttökohteisiin, kuten sisustustuotteisiin, koruihin, kortteihin, harraste- ja urheiluvälineisiin sekä soittimiin.