13.7.2022

Katseet käännetty kohti tarhanmäkeä

Kuva Koskisen sahan rakennustyömaalta 13.7.2022

Samaan aikaan, kun uuden sahan tontilla rakennustyöt etenevät, vanhalla sahalla työntekijät odottavat jo pääsyä uusiin valoisiin tiloihin.

Sahan ja tukkilajittelun osastopäällikkö Argo Vinkman odottaa innolla tulevaa muutosta. Vaikka vanhaa linjaa onkin vuosien mittaan kehitetty ja viritetty, on uutta sahaa toivottu jo kauan.

– Se on ollut sellainen kaukainen haave ja vihdoin kaikki esteet investoinnin tieltä on voitettu. On hienoa päästä työskentelemään Suomen moderneimmalle laitokselle.

Kaikki uuden edessä

Useissa eri tehtävissä sahateollisuudessa 16 vuoden ajan Koskisella toiminut Vinkman kiittelee työnantajaansa hyvästä tiedottamisesta, jonka ansiosta sahalla ollaan jatkuvasti perillä siitä, miten hanke etenee. Väkeä myös osallistetaan ja koulutetaan tulevaa silmällä pitäen.

– Meillä on useampi henkilö vuorovastaavakoulutuksessa ja osin sen puitteissa olemme vierailleet muillakin sahoilla ottamassa oppia ja imemässä ideoita. Nyt, kun rakennustyöt ovat vauhdissa ja layout selvä, työntekijöitä on kutsuttu mukaan miettimään tulevia työpisteitään. Esimerkiksi terämiehet ovat päässeet osallistumaan terähankintoihin ja suunnittelemaan terähuoneen koneiden paikat, ja sahurit ovat pitäneet aivoriihen laitetoimittajan sekä työpisteet valmistavan Iskun edustajien kanssa suunnittelun lähtökohdista.

Pientä huolta työntekijöiden keskuudessa on aiheuttanut se, ettei uudella sahalla ole kaikkia samoja työtehtäviä kuin vanhalla. Kun yksi välivaihe – ylimääräinen paketointi kuljetusta varten toiselle tehdasalueelle rimoitukseen – jää pois, on se iso harppaus niin koneteknisesti kuin työnteonkin kannalta.

– Työnteko muuttuu entistä enemmän valvovaksi työksi ja työnkuvat muistuttavat toisiaan. Fyysisempiä vaiheita jää pois, joten työtehtävät ja sijoittuminen sahalla saattavat muuttua. Kaikille on kuitenkin töitä tarjolla entiseen tapaan, Vinkman vakuuttaa.

Osastopäällikkö osallistuu itse linjan ylösajoon ja uskoo tekniikan tulevan nopeasti tutuksi. Haasteita on kuitenkin tarjolla ennen kaikkea työnteon uudelleenorganisoinnissa.

– Kyllähän se opettelua vaatii ja harjoittelu ottaa aikaa, kun kaikki täytyy ottaa haltuun alusta alkaen. Siinä piilee myös mahdollisuus tehostaa ja tehdä asioita entistä paremmin.

Modernin sahalinjan ohella hän odottaa uusia työtiloja ja sitä, että kaikki siirtyvät työskentelemään tiiviisti yhdessä, samalla tontilla ja osin samassa kerroksessa.

– Ensi kesästä lähtien olemme entistä enemmän samaa suurta perhettä, kun koko sahateollisuus on yhdessä paikassa. Työvuorojen, tuurausten ja työnkierronkin suunnittelu muuttuu aiempaa helpommaksi sen ansiosta, Vinkman iloitsee.

Odotukset korkealla

Terämiehenä työskentelevä sahan luottamusmies Antero Haarma on niin ikään hyvillään sahainvestoinnin toteutumisesta.

– Kyllä tätä on jo vuosia odoteltu ja vihdoin odotus palkitaan.

Haarma uskoo uuden sahan parantavan työolosuhteita monella tapaa. Uudet koneet tekevät työskentelystä sujuvampaa ja mukavampaa ja uutuuttaan kiiltävät tilat ovat valoisat, pölyttömämmät ja turvallisemmat.

­– Investointi luo toki myös uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Koskisen on hyvä työnantaja ja se, että uusi saha päätettiin rakentaa, osoittaa, ettei täällä turhaan pakerreta.

Samaa mieltä on myös sahurin penkillä istuva Henri Teppola. Vaikka työmatka piteneekin sahauksen siirtyessä Mäntsäläntien varteen, ei miestä harmita. Haarman tapaan Teppola odottaa parantuvia työolosuhteita sekä uusia koneita.

– Uusi teknologia on aina kiehtonut. Odotan mielenkiinnolla, miten laitteet lähtevät toimimaan ja miltä osin työ sahauksessa muuttuu.

Koskisen uusi saha rakentuu vauhdilla Mäntsäläntien varteen