23.8.2022

Kesätyössä teoria muuttuu käytännöksi

Koskisen sahan kesätyöntekijöitä

Kesätyössä teoria muuttuu käytännöksi

Kesätyö Koskisella on monelle opiskelijalle merkittävä osa omaa oppimispolkua. Siinä pääsee käytännössä testaamaan teoriassa opittuja asioita sekä laajentamaan ja syventämään näkemyksiään, unohtamatta myöskään sosiaalisten taitojen harjaannuttamista tiimin jäsenenä työskennellessä.

Kuluneena kesänä työllistimme 78 kesätyöntekijää erilaisissa toimihenkilö- ja työntekijätehtävissä. Koemme erittäin tärkeänä tarjota kesätyötä myös paikallisille, alle 18-vuotiaille nuorille – heitä työskenteli tänä kesänä 33 palovartijana kunnossapitoseisokin aikana.

Kuvassa yllä on kolme sahateollisuuden kesätyöntekijäämme – metsätieteitä Helsingin yliopistossa opiskelevat Laura Ketola, Pinja Hermunen ja Sofia Oijala – yhdessä myyntipäällikkömme Jesse Kuusiston kanssa. Laura toimi kesän myyntiassistenttina, Pinja sekä Sofia sahatavaran jalostuksessa.

Jesse perehdytti metsäopiskelijat tilaustoimitusprosessiin: ”Minusta kesätyöntekijänä on tärkeää päästä näkemään eri vaiheita sahateollisuudesta, jotta ymmärrys koko prosessista aukeaisi paremmin. Toimistolla on ollut mahdollisuus tutustua tilausprosessiin, jossa tilaukset muuttuvat käytännön toimituksiksi. Päivät ovat aina erilaisia ja toimistotyöskentelyä ei oppikirjoista suoraan lueta. Toivon, että toimistojaksosta on jäänyt antoisa maku kaikille”, Jesse toteaa.

Kysyimme Lauralta, Pinjalta ja Sofialta heidän kesätyökokemuksistaan:

Lauran työpäivät myyntiassistenttina kuluivat pitkälti sahatuotteiden ja -jalosteiden kotimaan ja viennin toimituksia laskuttaessa sekä näihin vaadittavia dokumentteja laatiessa. Hän iloitsee, että on päässyt tekemään yhteistyötä monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa, niin sisäisten kuin ulkoisten. ”Olen pitänyt työn monipuolisuudesta ja joustavuudesta. Ehdottomasti paras asia tässä työssä on ollut Koskisen työyhteisö, johon on ollut helppo kokea kuuluvansa jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Yksikään päivä ei myöskään ole ollut samanlainen, ja joka päivä on voinut oppia jotakin uutta”. Nyt syksyn lähestyessä hänellä alkaa opintojen neljäs vuosi, pääaineena on metsäekonomia, mutta myös puuteknologia on kulkenut opinnoissani vahvasti mukana.

Pinja on metsätieteiden, tarkemmin sanottuna metsien ekologian ja käytön opiskelija ja hän aloittaa syksyllä kolmannen vuotensa Helsingin yliopistossa. Kesällä hän työskenteli lajittelijana höyläämöllä, missä työtehtäviin kuului muun muassa höylätyn sahatavaran laadunvalvonta ja tuotteiden paketointi. ”Kesätöissä oli mielenkiintoista päästä laittamaan opinnoissa teoriassa käytyjä asioita käytäntöön. Erityisesti sahatavaran lajittelu herätti kiinnostukseni viime syksynä käymälläni puutuoteteollisuuden kurssilla, ja nyt kesällä pääsin tekemään sitä käytännössä sahatavarajalosteiden parissa. Töiden lomassa teimme silloin tällöin tutustumiskierroksia esimerkiksi sahalle ja maalaamoon. Oli hienoa päästä näkemään lähes koko tuotantolinja alusta loppuun saakka ja näin saada parempi kokonaiskuva laitoksen toiminnasta. Erityisesti oppimisen kannalta kesätyökokemus olikin hyvin antoisa! Ja erityismaininnan ansaitsee myös mukava työporukka, jonka ansiosta töihin oli aina kiva tulla”

Sofia kertoo aloittavansa 3. vuotensa metsätieteiden parissa Helsingin yliopistossa pääaineenaan metsäekonomia ja markkinointi. Valmistuttuaan hän toivoo työskentelevänsä myynnin, markkinoinnin tai viestinnän tehtävissä metsäteollisuudessa. ”Höyläämöllä toimin ylösottajana, jonka työnkuvaan kuului sahatavara- ja höyläpakettien tietojen tarkistaminen, pakettien huputtaminen sekä paketin tietojen merkkaaminen pakettiin. Loppukesästä pääsin myös tutustumaan myyntipäällikön tehtäviin muutamaksi viikoksi Koskisen konttorille. Parasta kesässä oli hyvä työporukka – minut otettiin todella hyvin vastaan. Oli myös todella mielenkiintoista päästä tutustumaan käytännössä sahateollisuuteen”.