Energia

Energian käyttöömme liittyvät olennaisesti energiatehokkuuteen panostaminen sekä uusiutuvan energian käyttö.

Panostamme energiatehokkuuteen

Energian käyttöömme liittyvät olennaisesti energiatehokkuuteen panostaminen sekä uusiutuvan energian käyttö. Energiatehokkuuden osalta olemme liittyneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Uusiutuvan energian käyttöä taas on lisännyt biopolttoainetta hyödyntävä lämmöntuotanto.

Tavoitteena energiatehokkuuden jatkuva parantaminen

Olemme liittyneet vuonna 2016 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja sen energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan. Energiatehokkuuden haasteena ovat olleet vaikea taloustilanne ja siitä seuranneet tuotannon seisakit. Tuotantoyksiköiden yhteenlaskettujen tuotantomäärien suuruus vaikuttaa myös energian kulutukseen tehostavasti. Energiankulutuksen vähentämiseksi työntekijöitämme on ohjeistettu mm. välttämään koneiden tyhjäkäyntiä ja sammuttamaan laitteet ja valot, joita ei käytetä. Lisäksi valaistuksessa pyritään hyödyntämään energiatehokasta LED-valaistusta. Ulkoilman lämpötila vaikuttaa oleellisesti lämpöenergian tarpeeseen.

Yhtiötason tavoitteisiin ja toteumaan pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

Uusiutuvaa energiaa oman toimintamme sivutuotteista

Koskisen Järvelän laitoksillemme tuotetaan lämpöenergiaa Lahti Energian (Koskipower Oy) omistamilla pääkattilalaitoksilla (Koskipower-, Sermet- ja BIO8 -kattilat). Polttoaineena käytetään pääasiassa toimintamme sivutuotteina syntyviä puuperäisiä polttoaineita. Tällöin lämmöntuotannossa päästään yleisesti noin 95 % biopolttoainetasolle. Lisäksi käytössä on kuusi varakattilaa, joiden polttoaineena on polttoöljy. Näitä varakattiloita käytetään vain, mikäli pääkattiloiden toiminnassa on ongelmia.

Koskipower-lämmöntuotantolaitoksen valmistumisen myötä vuodesta 2006 eteenpäin on havaittavissa selvä kasvu biopolttoaineen osuudessa koko lämpöenergiantuotannostamme. Koskipower Oy:n lämpöenergiasta suurin osa käytetään omilla tuotantolaitoksillamme. Osa lämpöenergiasta myydään myös tehdasalueen ulkopuolelle kaukolämpönä.

Hirvensalmen toiminnoille saamme tarvitsemamme lämpöenergian omista, KPA Unicon Service Oy:n ylläpitämistä puu- ja öljykattiloista.

Yhtiötason tavoitteisiin ja toteumaan pääset tutustumaan tarkemmin täältä.