Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on ilmastovaikutusten tärkeä mittari. Sitä käytetään valtiotasolta yksittäisten yritysten, henkilöiden tai tuotteiden ilmastokuormituksen mittaamiseen. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä tuotteesta tai toiminnosta aiheutuu.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on ilmastovaikutusten tärkeä mittari. Sitä käytetään valtiotasolta yksittäisten yritysten, henkilöiden tai tuotteiden ilmastokuormituksen mittaamiseen. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä tuotteesta tai toiminnosta aiheutuu. Hiilijalanjäljellä ei mitata kaikkia ympäristövaikutuksia, vaan se keskittyy arvioimaan toiminnoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Käytämme tuotteidemme raaka-aineena puuta, joka on uusiutuva raaka-aine ja joka sitoo hiiltä itseensä koko elinkaarensa ajan. Puutuotteiden massasta 49 prosenttia on hiiltä, ja ne sitovat keskimäärin noin tonnin hiilidioksidia jokaista kuutiota kohden.  Hiili pysyy varastoituneena puutuotteisiin niiden koko elinkaaren, johon kuuluu käyttö, uudelleenkäyttö ja kierrätys. Hiili vapautuu vasta, kun puutuote käytetään energian tuotannossa tai se lahoaa.

Merkittävin tekijä hiilijalanjäljessämme on yllättäen materiaalit. Vaikka itse materiaali eli puu on päästöiltään tässä laskelmassa nolla, liimojen osuus hiilijalanjäljestä on merkittävä. Lähes yhtä suuri merkitys oli kuljetuksilla, johon on laskettu mukaan niin raakapuun kuljetus kuin valmiiden tuotteiden kuljetukset asiakkaille. Moni saattaisi ajatella, että tämä ei kuulu Koskisen vastuualueeseen, mutta koska palvelumme pitää sisällään toimituksen asiakkaan luokse, katsoimme, että tämä pitää ottaa myös päästölaskentaamme mukaan. Näin asiakkaillamme on tiedossa tuotteidemme todelliset päästöt, mikä helpottaa heidän omaa CO2-päästölaskentaa.

Vaneri- ja lastulevytuotteiden hiilijalanjälki

Olemme laatineet ympäristöselosteet ja laskeneet CO2-päästöt seuraaville tuoteryhmillemme:

  • Pinnoittamaton koivuvaneri KoskiStandard
  • Fenolikalvolla pinnoitettu koivuvaneri
  • Pinnoittamaton lastulevy KoskiPan
  • Melamiinikalvolla pinnoitettu lastulevy KoskiMel

Laskelmissa otettiin huomioon tuotevaihe, joka pitää sisällään raaka-aineet, kuljetuksen tehtaalle ja valmistuksen. Tuotteiden CO2-päästöt vaihtelivat laskelmassa 291 – 438 kg CO2-eqv/m3 välillä, joten lopullinen hiilinieluarvo puulevyillemme on:

  • KoskiStandard -870 kg CO2-ekv/m3
  • Fenolipinnoitettu koivuvaneri -723kg CO2-ekv/m3
  • KoskiPan -844 kg CO2-ekv/m3
  • KoskiMel -740 kg CO2-ekv/m3

Lisähuomioita

  • Lämmöntuotannon päästöt biomassan osalta nolla, muuten raskaan polttoöljyn mukaan (pieni osuus kokonaisenergiamäärästä).
  • Laskennassa on otettu huomioon käytetyt raaka-aineet, kuljetukset tehtaalle, tuotanto ja kuljetus asiakkaan varastoon ja hävitys