Reilu kumppanuus

Haluamme olla pitkäjänteinen ja reilu yhteistyökumppani sidosryhmiemme suuntaan ja teemme toimittajavalintamme kestäviä periaatteitamme noudattaen. ISO 9001 -standardi varmistaa toimintamme laadukkuutta. Noudatamme toiminnassamme myös yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO 26000 -ohjeisiin. Erityisenä painopisteenä kiinnitämme huomiota standardin osa-alueisiin työelämän käytännöt, ympäristö ja kuluttaja-asiat. Lisäksi edellytämme itseltämme ja kumppaneiltamme sitoutumista eettiseen toimintaohjeeseemme.

Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme eettistä ohjettamme.
Vastuullisten toimintatapojen noudattamisesta voit antaa palautetta osoitteeseen whistleblow-ilmoituksen kautta.

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja toiveita herkällä korvalla. Perheomisteisena yhtiönä kykenemme nopeisiin ja joustaviin päätöksiin.

Laatuketjumme tärkein lenkki on asiakas

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja toiveita herkällä korvalla. Perheomisteisena yhtiönä kykenemme nopeisiin ja joustaviin päätöksiin. Sitoudumme projekteihin ensi kontaktista ja etsimme tehokkaasti optimaalisinta ratkaisua. Käsissämme ja koneissamme puu saa miljoonia eri muotoja. Kestävän toimintamme periaatteita ovat laadukas, pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa, pitkälle kehittynyt tuotantokoneisto sekä tarkat laadunvarmistusmenetelmät.

Autamme asiakkaitamme menestymään kehittämällä heille yksilöllisiä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa heidän omaan liiketoimintaansa. Asiakkaamme arvostavat tuotteidemme ja palveluidemme korkeaa ja tasaista laatua sekä toimitusvarmuutta, asiantuntevuutta ja koskislaista asennetta, joka heijastuu kaikkeen tekemiseemme.

Asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella asiakkaamme pitävät meitä luotettavana kumppanina, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja hyvää palvelua arvostetaan edelleen paljon. Kehityskohteita löytyy kuitenkin mm. toimitusnopeutemme suhteen.

Asiakkaamme ovat tärkein johtamista ja päätöksentekoa ohjaava sidosryhmä. Mittaamme asiakasuskollisuutta suosittelumittarilla NPS, jonka hyödyntämistä kehitämme eri keinoin.

Asiakassuhteiden pitkäikäisyys on meille kunnia-asia

Asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella asiakkaamme pitävät meitä luetettavana kumppanina, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja hyvää palvelua arvostetaan edelleen paljon. Kehityskohteita löytyy kuitenkin mm. toimitusnopeutemme suhteen.

Hankinnoissa painotetaan kestävää kehitystä tukevia valintoja

Hankintatoimemme tavoitteena on edistää yrityksen taloutta ja kehittää hankintojen laadukkuutta ja tehokkuutta. Hankintatoimemme on ennakoivaa ja suunnitelmallista. Huomioimme hankinnoissa taloudellisen, eettisen, sosiaalisen sekä ekologisen kehityksen. Hankintojen suunnittelussa kiinnitämme huomiota kokonais- ja elinkaarikustannuksiin sekä varmistamme hankittavien tuotteiden ja palveluiden taloudellisen ja tehokkaan valvonnan.

Myymme vain eettisesti tuotettuja tuotteita. Valvomme puun alkuperää sekä toimittajiemme vastuullisuutta. Käytämme puun alkuperän jäljitettävyysjärjestelmiä varmistaaksemme, että kaikki käytetty puuraaka-aine on peräisin laillisesti ja eettisesti luotettavasta lähteestä.  Korostamme jäljitettävyyden merkitystä toimittajillemme ja tarvittaessa vaadimme heidän tuotteidensa jäljitettävyyttä. Hankintasopimuksissa edellytämme toimittajilta vastuullisuuden varmentamista.

Suosimme hankinnoissamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita. Samalla edellytämme toimittajiemme ja alihankkijoidemme huolehtivan koko hankintaketjusta ja kaikista väliportaista. Tavoittelemme luotettavaa, kunnioittavaa sekä rehellistä suhdetta toimittajan kanssa, mikä hyödyttää molempia osapuolia.

Pitkäjänteisyys kuvaa suhteitamme metsänomistajiin

Toimimme puunhankinnassa reilusti, pitkäjänteisesti ja kestävän metsänhoidon periaatteita kunnioittaen.  Oma hankintaesimies- ja kumppaniverkostomme tekee tiivistä yhteistyötä metsänomistajien kanssa. Puukauppa ja metsänhoito ovat metsänomistajalle tärkeitä asioita ja niiden tulee sujua varmasti ja kitkattomasti.

Tarjoamme metsänomistajille monipuoliset metsänhoitopalvelut metsän jokaiseen vaiheeseen. Räätälöimme palvelut asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Säännöllisesti puuta meille myyville metsänomistajille tarjoamme merkittäviä puukaupan kumppanuusetuja.

Konsernimme puunhankinnalla on asiakkaina kymmeniä tuhansia yksityisiä metsänomistajia, joita Suomessa on yhteensä yli miljoona. Enemmistö metsänomistajista on vielä haja-asutusalueilla asuvia pariskuntia, eläkeläisiä ja perikuntia, mutta trendi on vähitellen muuttumassa metsien siirtyessä nuoremmille sukupolville. Haluamme ennakoida puunhankinnassa myös tulevien metsänomistajien tarpeet.

Olemme aktiivinen toimija yhteiskunnassa

Konsernimme on kotimainen ja paikallisesti näkyvä työnantaja toimipaikoillaan. Tavoitteenamme on myönteisen yhteistyön aikaansaaminen ja ylläpitäminen sidosryhmiemme suuntaan. Olemme kartoittaneet merkittävimmät sidosryhmämme ja vaikutuskanavamme. Aktiivisuuttamme verkostoissa ohjaavat strategia ja paikalliset tarpeet. Tukitoiminnassamme on myös huomioitu pitkän aikavälin strateginen tarkastelu.

Lisäksi sisäisissä koulutustilaisuuksissa hyödynnämme tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisten verkostojen edustajia. Edunvalvontatoimintamme tapahtuu pitkälti aktiivijäsenyyksiemme kautta.

Yhteistyökumppaneinamme on LAB-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Gradia, Koulutuskeskus Salpaus, Taitotalo ja Aalto-yliopisto. Toimimme myös edellä mainittujen lisäksi yhteistyössä Puumiesten liiton sekä Sahateollisuus ry:n kanssa.

Yhteisön hyväksyntä on ansaittava

Tehtaidemme sijaintipaikkakuntien paikallisyhteisöt ovat merkittävässä asemassa muun muassa hyvien työntekijöiden löytämisen ja pysyvyyden kannalta. Tavoitteenamme on parantaa yhteyksiämme paikallisiin yhteisöihin.

Tämä tapahtuu esim. syksyisin järjestettävän Kumppanuuspäivän muodossa. Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä Kärkölän kunnan kanssa, esim. alueen houkuttelevuuden parantamiseksi sekä monia yhteistyöprojekteja alan oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.

Verkostoituminen auttaa pysymään ajan tasalla toimintaympäristön muutoksista

Olemme aktiivisesti mukana usean eri järjestön toiminnassa. Verkostoitumisen avulla pystymme kehittämään oppimistamme sekä innovoimaan ja vuorovaikuttamaan muiden toimijoiden kanssa.

Olemme jäsenenä seuraavissa verkostoissa

Perheyritysten Liitto (PL)
Sahateollisuus Ry
European Organisation of the Sawmill Industry
European Panel Federation (EPF)
European Federation of the Plywood Industry (FEIC)
Puuinfo
Suomen Yrittäjät

Alla listattu koulutusyhteistyökumppaneitamme:

LAB-ammattikorkeakoulu
Aalto-yliopisto
Puumiesten liitto
Koulutuskeskus Salpaus
Taitotalo – Työelämän kehitäjä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia