Liiketoiminnan etiikka

Toimimme aina vähintäänkin lain ja asetusten mukaisesti ja noudatamme toimintaamme liittyviä säännöksiä ja asetuksia. Olemme poliittisesti sitoutumaton sekä vahvasti kotimainen ja paikallinen perheomisteinen yritys. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodoissa. Konserni maksaa edustajiensa matka- ja majoituskulut asiakkaille, toimittajille, seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Kohtuullinen vieraanvaraisuus ja vähäisten lahjojen antaminen ja ottaminen normaaliin liiketoimintaan liittyen on sallittua. Konsernin henkilöstön ja toimittaja- tai muiden sidosryhmäsuhteiden välillä ei saa syntyä eturistiriitaa sukulaisuussuhteiden takia. Edellytämme työntekijöiltämme yhtiön omaisuuden hyvää huolehtimista sekä luottamuksellisen tiedon asianmukaista säilyttämistä.

Toimivan ja pitkäjänteisen kumppanuuden perustana ovat reiluus, molemminpuolinen kunnioitus ja kuunteleminen.

Eettinen ohje kertoo odotuksemme toimittajien ja alihankkijoiden toiminnasta

Velvoitamme kaikkia toimittajiamme ja alihankkijoitamme noudattamaan voimassa olevia lakeja ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että toimittajan on noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kuten kansainvälisen työjärjestön, ILO:n, yleissopimuksia, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, vähimmäispalkkoja ja työaikoja koskevaa tuotantomaan lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Hankintasopimuksemme sisältävät sitoumuksen: ”Sopijapuolet sitoutuvat edistämään kaikilla toimintatavoilla ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä toteuttaessaan tätä sopimusta. Toimintatapoja kehitetään hyvässä yhteistyössä ja seurataan säännöllisesti.”

Odotamme kaikkien toimittajiemme kunnioittavan ehdotonta salassapitosopimusta ja immateriaalioikeuksia sekä panostamista omien tuotteidensa ja palveluidensa jatkuvaan parantamiseen, uudistuskykyä ja innovointia sekä oman valmistusprosessin tehostamista ja osaamisen kasvattamista.

Toimittajamme eivät saa tarjota henkilöstölle henkilökohtaista taloudellista etua tai liiallisiksi luokiteltavia huomionosoituksia (lahjoja).