27.4.2022

Koskisen Oy:n ja Koskitukki Oy:n sulautuminen

Koskitukki Oy:n ja Koskisen Oy:n hallitukset ovat rekisteröineet yhtiöiden välisen sulautumissuunnitelman patentti- ja rekisterihallitukseen. Suunnitelman mukaan Koskisen Oy sulautuu Koskitukki Oy:öön, ja sulautumisen jälkeen uuden sulautuneen yhtiön nimeksi tulee Koskisen Oy. Yhtiön y-tunnuksena säilyy nykyisen Koskitukki Oy:n y-tunnus, 0148241-9.

Yhtiöiden osakkeiden omistajat päättivät sulautumisesta yhtiökokouksissa 26.4.2022. Sulautumisen tekniset valmistelut ovat käynnissä ja tavoitteena on saattaa sulautuminen voimaan 31.5.2022, jolloin uusi sulautunut yhtiön aloittaisi toimintansa 1.6.2022.

Nyt valmisteilla oleva sulautuminen tukee Koskisen uutta brändiä ja yhtenäistää toimintaa. Sulautuminen yksinkertaistaa yhtiörakennetta ja tuo välittömiä operatiivisia hyötyjä, kun esim. yhtiöiden välinen laskutustarve poistuu ja siirtohinnoittelu yksinkertaistuu. 

Sulautumisella ei ole henkilöstövaikutuksia. Nykyisen Koskisen Oy:n henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden Koskisen Oy:n työntekijöiksi.

Nykyiset ja tulevat laskutustietomme löydätte täältä: https://koskisen.fi/konserni/yhteystiedot/laskutustiedot/

Lisätietoja:
Talousjohtaja Karri Louko
karri.louko@koskisen.com