8.11.2021

Koskisen saa uuden sydämen

Syksyllä 2021 julkistettiin Koskisen historian suurin investointihanke, jonka myötä sahan tuotanto kasvaa ja kilpailukyky vahvistuu. Sahaustoiminnan siirtyessä nykyiseltä paikaltaan Tehdastieltä jälkikäsittelyn ja jatkojalostuksen yhteyteen Mäntsäläntien varteen, uudistetaan myös sisäistä logistiikkaa.

Nyt käynnistyvää investointia on suunniteltu ja ideoitu jo usean vuoden ajan. Viimein hetki oli yhtiön kannalta sopiva ja hyvä suhdannesykli tuki hankkeen aloitusta.

– Saha on koko Koskisen toiminnan sydän, joka palvelee sahatavara-asiakkaiden lisäksi myös muita yksiköitämme. Nykyinen linja on vuodelta 1993 ja teknisen käyttöikänsä päässä. Sitä on ajettu jo useamman vuoden rajoitinta vasten ja nyt oli aika laittaa sydän kuntoon, toteaa Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Kaikkiaan 48 miljoonan euron suuruinen hanke on tarkoitus valmistua vuonna 2023 ja se tulee alkuvaiheessa kasvattamaan Koskisen sahaustuotannon noin 400 000 kuutiometriin. Investointi kattaa sahan toiminnot sahansyötöstä rimoittamolle, joka uusitaan vastaamaan tulevan linjan kapasiteettia jo kesällä 2022.

Nopeampi sahalinja ja tehokkaampi sahaus kasvattaa tuottavuutta jopa 40 prosenttia ja mahdollistaa entistä laajemman tukkien läpimittaluokkien käyttöönoton, mikä puolestaan parantaa puuraaka-aineen hyödyntämistä ja asiakaspalvelua.

– Moderni sahalinja yhdistettynä vuonna 2020 tehtyyn höyläinvestointiin mahdollistaa monien uusien asiakasdimensioiden valmistuksen, Pahta kertoo.

Vakuutus pysyvyydestä

Investointi parantaa myös prosessin sujuvuutta. Aikaisemmin sahatavara on kuljetettu tuorelajittelusta Järvelän taajamassa sijaitsevalta laitokselta noin neljän kilometrin päähän rimoittamolle, josta se on jatkanut matkaansa kuivattavaksi ja lopulta paketointiin. Nyt koko sahausprosessi siirtyy samalle tontille ja ainoastaan tukinlajittelu jää entiselle paikalleen. Myös tukinlajittelu tullaan myöhemmässä vaiheessa siirtämään Mäntsäläntien tontille.

– Kyseessä on kuitenkin merkittävä panostus, joten ensin katsomme tämän investoinnin valmiiksi ja laitamme koneet laulamaan. Uskoisin, että tukinlajittelun vuoro on noin 5–7 vuoden kuluttua markkinoiden kehittymisestä riippuen.

Suurinvestointi on myös strateginen liike, jonka myötä Koskisen sahateollisuus nousee yhdeksi maan kilpailukykyisimmistä ja nykyaikaisimmista toimijoista. Lisäksi se on vakuutus siitä, että Koskisella uskotaan tulevaisuuteen ja tarjotaan työtä ja hyvinvointia Järvelässä myös seuraavien vuosikymmenten ajan.

– Paikallisuus korostuu toiminnassamme, vaikka viemmekin pääosan tuotteistamme ulkomaille. Meillä on vahvat paikalliset juuret, ja olemme aidosti sitoutuneita omaan kotikuntaamme myös tulevaisuudessa, Pahta vakuuttaa.

Koskisen sahavisualisointi lännestä
Koskisen sahavisualisointi lännestä