27.8.2020

Koskisen suunnittelee mittavaa sahainvestointia

Koskisen konserni suunnittelee mittavaa sahainvestointia Järvelään. Toteutuessaan investoinnin arvo on noin 35-40 milj. euroa. Investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana, jolloin uusi saha käynnistyisi vuonna 2022. 

Uuden laitoksen vuosikapasiteetti on 365 000 m³. Investointi tuo selkeän parannuksen Koskisen nykyisen sahalaitoksen tuottavuuteen uusien laite- ja digitalisaatioratkaisujen kautta. Lisäksi se mahdollistaa entistä laajemman tukkien läpimittaluokkien käytön sahauksessa, näin suurempi puumäärä ohjautuu pitempään hiiltä sitovaan loppukäyttöön. Myöhemmin vuosituotanto onkin mahdollista nostaa jopa 500 000 m³ tasolle. 

Toteutuessaan investointi kasvattaa Koskisen vientituloja 40 milj. euroa vuodessa. Merkittävä osa tästä kasvusta tukee Päijät-Hämeen paikallista hyvinvointia palkkoina, kantorahatuloina sekä erilaisten urakointipalveluiden käyttönä.

Investoinnin myötä sahalaitos siirtyy Järvelän keskustaajamasta sahatavaran jälkikäsittelyn ja jalostuksen yhteyteen, 4 kilometrin päähän nykyisestä paikasta. Tämä tuo tuotantoon synergiaa ja vähentää sahalaitoksen sisäiseen logistiikkaan liittyviä päästöjä merkittävästi. 

”Meillä on Järvelässä Suomen suurin mekaanisen puunjalostuksen keskittymä ja sahaprosessiin integroitu jalostuskapasiteetti. Yhdessä tehokkaamman sahaamisen kanssa vastaamme entistä paremmin kasvavaan puutuotteiden kysyntään. Uutta kokonaisuutta voi hyvin kutsua mekaaniseksi biojalostamoksi – valmistamme puusta levytuotteita ja sahatavaraa, eli käytännössä hiilivarastoja, jotka sitovat hiiltä vuosikymmeniksi. Prosessissa syntyy myös muita biopohjaisia jakeita niin valmistavan teollisuuden raaka-aineeksi, kuin polttoaineeksi energialaitoksille. ” toteaa Koskisen Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.     

Toteutuakseen hanke vaatii vielä lisäselvityksiä mm. Järvelän infraolosuhteiden parantamisessa, ympäristöluvan myöntämisessä sekä rahoituksen varmistamisessa. 

”Sahaus on keskeinen osa konsernimme ydinliiketoimintaa sekä raaka-ainehuoltomme selkäranka. Suomessa sahat maksavat 2/3 metsänomistajien kantorahatuloista, työllistävät arvoketjuissaan 25 000 ihmistä, toimivat kokonaan kotimaisin panoksin ja ovat hiilinegatiivisia. Lisäksi sahatavara on Suomen tärkeimpiä vientituotteita. Koskisen konsernille, koko metsäsektorille ja Suomen kansantaloudelle on erinomaisen tärkeää, että sahojen kilpailukykyä kehitetään” kommentoi Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta

Investointihankkeeseen Koskisen kokoaa paikallista kumppanuusverkostoa, jossa mukana ovat jo rakennuttajakonsultti Berater, ympäristölupavalmistelusta vastaava Sitowise sekä LAB-ammattikorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa sekä verkossa. Laitetoimittajavalinnoissa pyritään painottamaan kotimaisia ja paikallisia toimijoita. 

Lisätietoja:
Tommi Sneck, Sahateollisuuden johtaja, 040 5498 218, tommi.sneck@koskisen.com
Jukka Pahta, Toimitusjohtaja, 050 3894 499, jukka.pahta@koskisen.com