26.8.2020

Koskisen tehtaiden lämpö tulee lähes 100 % bioenergiasta

Koskisen Järvelän tehtaiden lämpöenergian tuottaa Lahti Energian tytäryhtiö Koskipower Oy, joka rakentaa Koskisen sahatavaran kuivaamoille Järvelässä biokattilaa. Uusi kattila korvaa kolme öljykattilaa ja vähentää näin fossiilisen polttoaineen käyttöä noin 80 prosentilla Mäntsäläntien tontilla. Biokattila käyttää noin 2 GWh:ta vähemmän öljyä vuosittain, mikä vastaa noin 150 öljylämmitteisen omakotitalon vuosittaista kulutusta. 

”Jatkossa öljyä tarvitaan vain kattilan käynnistyksiin ja mahdollisiin häiriötilanteisiin. Pääasiallinen polttoaine ei muutu, vaan laitoksilla käytetään edelleen Koskisen tehtaiden sivutuotteita ja pieneltä osin metsäbiomassaa”, Lahti Energian käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Eetu Loikkanen kertoo sekä kiittää Koskista erittäin hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä.

Koskisen tehtailla käytetään Koskipowerin tuottamaa lämpöä sahatavaran, vanerin ja lastulevyn valmistusprosesseissa. Uuden biokattilan ansiosta Koskisen sahateollisuuden tuotteet voidaan jatkossa kuivata lähes 100 prosenttisesti biopolttoaineella. 

”Uusi biokattila varmistaa ympäristöystävällisen energian tehtaillemme myös tulevaisuudessa. Käytämme tuotteissamme uusiutuvaa raaka-ainetta puuta, joka sitoo hiiltä kymmeniksi vuosiksi. Tähän ajatukseen sopii hyvin myös lämmön tuottaminen bioenergialla”, toteaa Koskisen ympäristöasioista vastaava LYT johtaja Markku Lähteenmäki.

Kattila valmistuu kesällä 2020

Uuden biokattilan on määrä valmistua ensi heinäkuussa. Työmaalla tehdään lähiaikoina viimeisiä asennuksia ja kattilan höyryputkistojen kemikaalikäsittelyjä, minkä jälkeen kattilaan sytytetään ensitulet loppukeväästä. Ennen varsinaista käyttöönottoa uuden biokattilan toimintaa vielä testataan. Projekti on pysynyt aikataulussa ja budjetissa.

”Pääurakoitsijan näkökulmasta kuluva talvi on ollut sään puolesta ihanteellinen laitoksen rakentamiselle, jonka asennukset alkoivat lokakuussa 2019. Raskaimmat komponentit tuotiin Vaasasta neljän rekan erikoiskuljetuksella, jonka painavin komponentti painoi 80 tonnia. Kattilarakennus saatiin säältä suojaan tammikuun alussa ja sen jälkeen on jatkettu sisäpuolisilla asennuksilla. Laitos valmistuu aikataulun mukaisesti ja tuo varmuutta Koskisen energia tarpeisiin”, sanoo Projektipäällikkö Kai Hirvi Vaasan Kuljetuskanavat Oy:stä.

Koskipower Oy:n laitokset tuottavat energiaa vuosittain reilu 200 gigawattituntia. Se on miltei 7-kertainen määrä verrattuna Vääksyn vuotuiseen kaukolämpöenergiaan ja 2,5-kertainen verrattuna Lahden Polttimoon. Lisäksi se vastaa noin kolmasosaa Kymijärvi III:n vuosittaisesta tuotannosta. Hyötysuhteeltaan tehokas biokattila täyttää uudet ympäristö- ja päästövaatimukset.

”Meille on tärkeää voimalaitosten korkea käyttöaste, tämä osaltaan varmistaa tuotantoprosessien häiriöttömän käynnin ja tuotteiden tasalaatuisuuden. Yhteistyö Lahti Energian kanssa on ollut hedelmällistä yhdessä kehittämistä”, kiittää Lähteenmäki.

Bioenergiaa myös Kärkölän kunnalle

Biokattilan ansiosta toiminnan päästöt vähenevät myös Lahti Energialla ja heillä biopolttoaineen osuus kasvaa tuotannossa edelleen. Samalla myös Kärkölän kunnan lämmitys vihertyy, koska Koskipower tuottaa myös kunnan tarvitseman kaukolämmön Tehdastien voimalassa. 

Lisäksi uuden biokattilan piippuun asennetaan DNA 5G -linkkimastot, jotka palvelevat koko Järvelän taajamaa.