5.11.2020

Koskisen uudistaa brändiään

Olemme Koskisella viime vuosina selkeyttäneet toimintaamme ja keskittyneet perusliiketoimintoihimme; puunhankintaan, sahaukseen sekä vanerin ja lastulevyn valmistukseen. Viimeisen vuoden aikana olemme päivittäneet strategiaamme ja strategiapäivityksen tuloksena uudistamme myös yritysilmettämme.

Yritysilmeen uudistuksen myötä kaikki toimintomme siirtyvät Koskisen nimen alle ja Koskitukin puunhankinta on jatkossa Koskisen puunhankinta.

Uudistettu strategia nojaa laatuun ja vastuullisuuteen

Uuden strategian kulmakiviä meillä ovat toiminnan ja tuotteiden kehittäminen entistä laadukkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi, yhtiön rakenteiden selkeyttäminen sekä läpinäkyvä vastuullinen tekeminen.

Koskisen asiakaslähtöiselle palvelulle ja laadukkaille puutuotteille on yhä enemmän kysyntää maailmalla. Puusta valmistetuilla tuotteilla on pitkä elinkaari ja tuotteet sitovat tehokkaasti hiiltä vuosikymmeniksi, jopa sadoiksi vuosiksi.

”Puutuoteteollisuus itsessään tuo vientituloja neljänneksi eniten Suomessa. Luomme paikallisesti taloudellista hyvinvointia yhtenä Päijät-Hämeen suurimmista yrityksistä. Käytetty raaka-aine, työpanos ja aliurakointi hankitaan puutuoteteollisuudessa lähes 100 % kotimaasta, kerrannaisvaikutuksineen vipu kansantalouteen on moninkertainen.” korostaa toimitusjohtaja Jukka Pahta.

”Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää puun käytön lisäämistä useilla eri sektoreilla, kuten asunto- ja infrarakentamisessa. Strategiaperiodin kantavana teemana tuleekin olemaan puun kestävään käyttöön perustuva kasvu. Tähän kasvuun valmistaudumme muun muassa kesällä julkaisemallamme merkittävällä investoinnilla Järvelään.” Pahta jatkaa.

Uusi ilme kiteyttää strategian

Strategiapäivityksen yhteydessä Koskisen yritystunnus ja koko visuaalinen ilme uudistuvat kokonaisuudessaan. Uusi ilme otetaan meillä käyttöön tulevien kuukausien aikana niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä, nettisivuilla, materiaaleissa ja toimipisteissä.

”Astumme rohkeasti tulevaisuuteen modernilla ilmeellä. Uudistetussa tunnuksessa voi nähdä yhtymäkohtia puunjalostuksen eri työvaiheisiin, meidän käyttämäämme raaka-aineeseen tukkiin sekä myös suomalaisuuteen ja vastuullisuuteen” toteaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Luomalahti.

Uuden ilmeen myötä on helppo todeta, että hyvä yritysilme on vakuuttava, ammattimainen ja puhutteleva – aivan kuten Koskisen väki.