Koskisen puunhankinta, luotettava kumppanisi puukauppaan, merkittävimmät puutavaralajit havu- ja koivutukki

Puunhankinta

Luotettava kumppanisi puukauppaan

PUUNHANKINTA JA BIOENERGIA

Puunhankinnassa merkittävimmät puutavaralajit ovat havu- ja koivutukki.

Puunhankinnan ohella vastaamme konsernin metsätiloista sekä huolehdimme useiden yksityisten metsänomistajien metsien hoidosta.

Näiden lisäksi bioenergiasta on kasvanut merkittävä osa liiketoimintaamme. Valmistamme hakkuutähteistä sekä puunjalostuksen sivutuotteista hakkeita, jota käytetään konsernin tehtaiden polttoaineena. Puupolttoaineita toimitetaan omien laitosten lisäksi merkittävä määrä läheisille lämpö- ja voimalaitoksille kaukolämmön, sähkön ja prosessihöyryn tuotantoon. Myymme myös puujalostuksen tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvää kuorikatetta viherrakentamiseen ja maisemointiin.

Koivutukin mitta- ja laatuvaatimukset

Varmistathan mitat aina etukäteen paikallisen puunostajan kautta.