18.3.2022

Sahainvestointi on järveläläisten yhteinen hanke

Koskisen Tarhanmäki Mäntsäläntie

Koskisen on yli sadan vuoden ajan piirtynyt Järvelän siluettiin. Nyt käynnissä oleva sahainvestointi näkyy, kuuluu ja vaikuttaa paikkakunnalla myös monin tavoin. Se herättää ajatuksia kuntalaisten keskuudessa.

”Kun Koskisen valot näkyvät, kunnalla menee hyvin”

Kunnan kansliapäällikkö Jouni Nieminen toteaa Koskisen Oy:llä olevan monella mittarilla hyvin suuri merkitys Kärkölän kunnalle ja koko maakunnalle. Elinvoiman, työn, pysyvyyden ja hyvinvoinnin lisäksi hän toteaa tehtaan silhuetin luovan turvallisuutta.

– Koskisen on näkyvä maamerkki, yhteisöllisyyden rakentaja, jossa kärköläläiset ovat tehneet töitä jo useamman sukupolven ajan.

Kansliapäällikön mukaan investointi on vahva viesti siitä, että Koskisen on pysyvästi Kärkölässä ja tarjoaa töitä myös jatkossa. Kärkölässä työpaikkaomavaraisuus on korkea ja myös kunta on investoinut arjen vetovoimatekijöihin kuten liikuntapaikkaan ja kouluun.

Kun merkittävä yritys naulaa juurensa kuntaan yhä tiukemmin, on sillä suoria ja välillisiä vetovoimavaikutuksia. Nieminen uskookin investoinnin lisäävän myös muiden yritysten kiinnostusta sijoittua alueelle. Vaikutukset näkyvät jo nyt tontti- ja kiinteistökaupoissa.

– Olemme myös kunnassa pyrkineet parantamaan näitä mahdollisuuksia. Teitä on saatettu parempaan kuntoon, elinkeinopolitiikka on kunnossa ja kunnalla on valmiutta kaavoitukseen.

Yleisiä tuntemuksia kuvatessaan Nieminen toteaa uskaltavansa puhua kaikkien kuntalaisten suulla.

– Olemme ylpeitä Koskisen laajasta viennistä ja tuotteista, joita meidän kylältämme lähtevästä sahatavarasta, vanerista ja lastulevystä ympäri maailmaa valmistetaan.

Koskisen Tehdastie
Koskisen Tehdastien alue

Hieno ja merkittävä uutinen

Korvenrannan puusepänliike on toiminut Järvelässä vuodesta 1919. Yhteistyö Koskisen kanssa on jatkunut vuosikymmenten ajan, sillä Korvenranta sekä jatkojalostaa Koskisen vaneritehtaan tuotteita että käyttää niitä merkittävästi myös omissa tuotteissaan. Toimitusjohtaja Jarkko Korvenranta kuvaa yhteistyötä hedelmälliseksi ja tiiviiksi.

– Kun luin uutisen investoinnista, se tuntui hienolta ja merkittävältä.

Vaikka Koskisen sahateollisuus ei palvelekaan suoraan puusepänliikettä, käyttää Korvenranta paljon myös lastulevyä, joka saa raaka-aineensa sahalta.

– Näin ollen investointi antaa luottamusta myös oman toiminnan jatkumiselle. Se varmistaa jatkossakin puhtaan ja laadukkaan levyn saannin.

Toimitusjohtaja näkee Koskisen hankkeen tärkeänä myös kunnalle. Suoran työllistävyyden lisäksi yritys tarjoaa epäsuorasti työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia kuntalaisille ja panostukset moderniin materiaalitehokkaaseen teknologiaan kertovat siitä, että kunnassa on hyvä olla.

– Menestyvä yritys kertoo menestyvästä kunnasta paljon sekä siitä, missä kunnossa kunnan palvelut ovat.

Lakki päästä

Ismo Nousjoki on kärköläläinen yrittäjä, joka kertoo toimivansa silloin tällöin Koskisen kunnossapidon apukäsinä. Nuorella iällä paikkakunnalle muuttaneella Nousjoella on myös henkilökohtainen suhde Koskiseen, kuten varmasti jokaisella kuntalaisella.

– Silloin aikanaan Koskiselle joutui, nykyään Koskiselle pääsee. Kyllä kylällä arvostetaan Koskisen tarjoamia työmahdollisuuksia.

Yrittäjä pitää sahainvestointia hienona askeleena ja merkittävänä asiana niin Koskiselle, kunnalle kuin kuntalaisillekin. Siinä, missä Koskisen saa kuitattua heikompien vuosien kerryttämää investointivelkaansa ja nousee aivan uudelle tasolle tehokkuudessa ja mahdollisuuksissaan toimia, varmistaa jättipanostus jatkumon työpaikoille ja hyvinvoinnille paikkakunnalla.

– Kaikki eivät ehkä ymmärrä, miten merkittävä kansainvälinen toimija ja suuren kokoluokan yritys meillä täällä kunnassa onkaan, mutta, kyllähän varmasti kaikilla on tästä positiiviset fiilikset. Lakkia heitellään ilmaan.

Osa lähes jokaisen arkea

Merja Koskela on syntyperäinen kärköläläinen ja asunut koko ikänsä Järvelässä. Kuten niin monella muullakin kuntalaisella, Koskelalla on henkilökohtainen sidos Koskiseen.

– Opiskeluaikoina siivosin yhden kesän Koskisen toimistoja. Nykyisin olen töissä muualla, mutta puolisoni toimii Koskisen aliurakoitsijana. Myös useat ystäväni ja tuttavani työskentelevät eri tehtävissä yrityksessä. Tämä on varmaan aika tyypillinen tilanne monelle kärköläläiselle, Koskela tuumii.

Merkittävänä työllistäjänä ja toimeentulon tarjoajana Koskisen Oy on läsnä kuntalaisten jokapäiväisessä arjessa – joko suoraan tai epäsuorasti.

– Taitaa kunnassa olla aika harvassa ne, joihin yritys ei vaikuta mitenkään.

Sahainvestointia Koskela pitää kaikin puolin positiivisena asiana. Investointi antaa luottamusta Koskisen toiminnan jatkumiseen ja luo yleisesti positiivista tunnelmaa. Samalla sillä on myös näkyviä vaikutuksia kuntalaisten arkeen.

– Investoinnin myötä osa taajaman läpi kulkevasta liikenteestä jää pois. Vielä, kun 295-tie saataisiin raskaan liikenteen vaatimaan kuntoon, niin turvallisuuskin paranisi, hän toteaa.