10.2.2023

Sahainvestointi vaatii uudelleenorganisointia

Käynnistyessään uusi saha muuttaa Koskisen sisäistä logistiikkaa, kun jatkossa Tehdastieltä Tarhanmäelle kulkevatkin tuoreen sahatavaran sijaan tukit. Asetelma vaatii muutoksia niin tuotantoon ja sen suunnitteluun kuin itse kuljetuksiinkin.

Koskisen sahatavaran tuotanto on vuosien ajan jakautunut kahdelle tontille. Tehdastiellä, Järvelän keskustan tuntumassa, on sijainnut tukkien vastaanotto, lajittelu ja sahaus. Sieltä tuore sahatavara on kuljetettu tarkoitusta varten modifioidulla puoliperävaunulla noin neljän kilometrin päähän Tarhanmäelle, jossa rimakuormat on kuivattu, lajiteltu ja paketoitu.

Heinäkuusta alkaen sahaus alkaa pyöriä myös uudella sahalla. Sitä mukaa, kun vuorot lisääntyvät Tarhanmäellä, vähenevät ne vanhalla linjalla. Siirtymävaiheessa laitosten välillä kulkee hetken aikaa kaksi erilaista rekkaa – toisen kyydissä kulkee tuoretta sahatavaraa, toinen kuljettaa lajitellut tukit syötettäväksi uuteen sahaan. Syksyn tullen sahauksen on tarkoitus siirtyä kokonaan uuteen laitokseen, mutta tukkien lajittelu säilyy Tehdastiellä.

Tukki tuplaa määrät

Koskisen logistiikkapäällikkö Mikko Kivimäki kertoo, että laitosten väliä ajaneen puoliperävaunun kyydissä on kulkenut vuosittain noin 300 000 m3 sahatavaraa. Jatkossa, kun sahauskapasiteetti kasvaa ja sahatavaran tilalle vaihtuu tukki, kuljetettava mottimäärä nousee yli 700 000 m3:iin.

– Oy Adolf Lahti Yxpila Ab vastaa kaikesta urakoinnista alkaen Tehdastien lajitelluista tukeista aina Tarhanmäen sahan syöttöön. Tukkien kuljetusta ja terminaalikäsittelyä varten he ovat varustaneet ja varanneet nyt kolme täysperävaunu rekkaa, Kivimäki kertoo.

Kuljetukset tukinlajittelun ja sahan välillä tullaan ajoittamaan siten, että tukit päästään purkamaan ja syöttämään sahaan välittömästi. Sahan syötön edustalla on kuitenkin pieni varastokenttä, johon voi tarpeen tullen varastoida muutaman sahauserän verran tukkeja.

– Toiminnan virtaviivaistamiseksi käyttöön ollaan ottamassa myös Trimblen toteuttama tukkivarastokarttasovellus LogMap, jonka avulla nähdään, mitä tukkikentällä on, kuinka paljon ja missä lajitellut tukit sijaitsevat, selventää Kivimäki.

Ennakoinnin tarve kasvaa

Tuotantojohtaja Jaakko Huttunen odottaa jo uuden sahalinjan käynnistymistä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Samalla hän kuitenkin myöntää, että laitosten välinen logistinen muutos ja se, että tukit lajitellaan jatkossa sahan kanssa eri tontilla, on iso haaste.

– Meidän on oikeastaan ajateltava koko sahaus uusiksi. Sahausta täytyy miettiä jatkossa kuivauksen ehdoilla, eikä pelivaraa ole entiseen malliin. Aiemmin meillä oli jatkuvasti pieni tuoresahatavaravarasto, mutta jatkossa näin ei ole, Huttunen toteaa.

Isoimpana muutoksena hän pitää tuotannonsuunnittelun ennakointia. Nykyisen yhden tai kahden vuoron sijaan tuotannon ennakointiin on lisättävä noin vuorokausi, jotta varmistutaan siitä, että sahaa kyetään syöttämään koko ajan, eikä linja pysähdy tukkien puutteen vuoksi.

– Onhan tämä monimutkainen kokonaisuus ja vaatii paljon suunnittelua.

Vaikka liikennöinti sahojen välillä tilapäisesti kasvaakin, toiminnot pyörivät tulevaisuudessa vähäisemmin resurssein, ympäristöä säästäen.

– Tukit lastataan autojen kyytiin tukkikentän nykyisillä koneilla ja puretaan sahaa jo nyt syöttävällä pyöräkuormaajalla. Tuorekentän trukkisiirrot jäävät jatkossa näin ollen kokonaan pois, tuotantojohtaja summaa.