Strategia

Läheiset asiakkassuhteet, laatu, vastuullisuus ja ketteryys muodostavat pohjan Koskisen kasvulle

Strategiset painopisteet

Asiakkaiden odotusten ymmärtäminen ja ylittäminen

Koskisen uskoo, että se tunnetaan tuotteidensa ja toimintansa korkeasta laadusta ja henkilöstönsä tinkimättömästä asenteesta. Koskisen pyrkii olemaan luova ja ketterä toimija puutuotemarkkinoilla sekä kehittämään jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen. Korkealaatuisten ja räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen mahdollistaa sen, että Koskisen voi hinnoitella tuotteensa, erityisesti levytuotteet, korkeammalle kuin sen kilpailijat.

Ketterän liiketoimintamallin mukaisesti toimiminen

Korkean laadun lisäksi ketteryys on Koskisen strategian keskiössä. Koskisen uskoo, että ketterä reagointikyky vastata asiakkaiden pyyntöihin ja korkeatasoisena palveluna erottavat Koskisen useista kilpailijoistaan. Koskisen tuotanto on joustava, sillä Koskisen pystyy valmistamaan lopputuotteita pienempinä erinä, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Koskisen joustava liiketoimintamalli, joka keskittyy suoramyyntiin asiakkaille, vähentää Koskisen herkkyyttä markkinoiden syklisyydelle sekä mahdollistaa asiakkaiden joustavamman palvelemisen ja nopeamman reagoinnin muutoksiin markkinoiden kysynnässä ja olosuhteissa.

Tavoitteena vastuullisuuden edelläkävijä

Koskiselle kestävän kehityksen mukainen toiminta on sen perusta, ja siksi Koskisen pyrkii olemaan vastuullisuuden edelläkävijä puutuoteteollisuudessa maailmanlaajuisesti. Tämä tavoite saavutetaan pienentämällä Koskisen toiminnan jo valmiiksi pientä hiilijalanjälkeä ja kasvattamalla sen hiilikädenjälkeä kehittämällä jatkuvasti vastuullisempia tuotteita.