14.4.2023

Koskisen pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille

Koskisen Oyj pörssitiedote, 14.4.2023 kello 9.15

Koskisen pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille

Koskisen Oyj:n hallitus päätti 25.4.2022 osakepohjaisesta kannustinohjelmasta avainhenkilöilleen vuosille 2022–2026. Kannustinohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön osakkeenomistajien ja ohjelmaan osallistuvien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kannustinohjelma osakkeiden ansaitsemiseksi ja kerryttämiseksi.

Kannustinohjelma koostuu kolmesta kolmen vuoden ansaintajaksosta, jotka ovat 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Yhtiön hallitus määrittää kannustinohjelmaan kelpoiset avainhenkilöt kullekin ansaintajaksolle sekä ansaintakriteerit ja tavoitteet, jotka voivat perustua taloudelliseen suorituskykyyn, strategiaan tai muihin tavoitteisiin. Lisäksi yhtiön hallitus määrittää kannustinohjelman alla maksettavat palkkiot kullekin osallistuvalle henkilölle ja ne maksetaan osakkeina ja rahana, jotta palkkion vastaanottaja voi maksaa osakepalkkioon liittyvät verot. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, maksetaanko palkkio rahana kokonaisuudessaan vai osittain.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2023–2025

Yhtiön hallitus päätti 13.4.2023 kannustinohjelman toisen ansaintajakson ansaintakriteerit ja tavoitteet sekä kannustinohjelmaan kelpoiset avainhenkilöt. Osakepohjaiseen kannustinohjelmaan ovat tällä hetkellä oikeutettuja osallistumaan konsernin johtoryhmän jäsenet, yhteensä seitsemän henkilöä.

Osakepohjaisessa kannustinohjelmassa palkkion mahdollinen saaminen ja määrä perustuu Koskisen kumulatiiviseen oikaistuun käyttökatteeseen ajalla 1.1.2023–31.12.2025 ja henkilön jatkuvaan työsuhteeseen.

Kannustinohjelman toisella ansaintajaksolla kannustinohjelmaan kelpoiset osallistujat voivat ansaita yhteensä enintään 215 000 osaketta tai niiden arvoa vastaavan rahasumman ennen verojen vähentämistä, mikäli palkkio päätetään maksaa rahana.

Lisätietoja:
Juha Vanhainen, hallituksen puheenjohtaja, Koskisen Oyj
juha.vanhainen@koskisen.com
puh. 040 541 8178

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi