6.10.2022

Tuote & tekijä | Kokonaan puusta

ARTIKKELI 29.9.2022 / Metsälehti

Koskisen Oy:n tuotepäällikkö Eemi Valjakka esittelee valmiin täyspuisen kalustelevyn sekä linjaston, jolla levy valmistetaan. Samalla tuotelinjalla valmistetaan sekä perinteistä että täyspuista kalustelevyä. (Kuva: Seppo Samuli)

Maailman ensimmäisessä täyspuisessa kalustelevyssä öljypohjainen liima on korvattu ligniinillä.

Läpimurto levytuoteteollisuudessa on lähellä. Mahdollisesti jo ensi kuussa markkinoilla on täyspuinen kalustelevy.

Koskisen Oy lanseerasi Zero-kalustelevyksi nimeämänsä lastulevyn viime tammikuussa. Kyseessä on maailman ensimmäinen täysin uudistuvista raaka-aineista valmistettu levytuote. Siinä öljypohjaiset liimat on korvattu Stora Enson valmistamalla ligniinipohjaisella sidosaineella.

Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, päästään ensimmäisiä tilauksia ottamaan vastaan lokakuussa.

”Kyselyitä on tullut ympäri maailmaa. Suurin kysyntä on Euroopassa, mutta kiinnostusta on ollut Amerikkaa myöten. Meidän lastulevyjen suurin markkina on kotimaa”, kertoo tuotepäällikkö Eemi Valjakka Koskisen Oy:stä.

Vähemmän kemikaaleja

Koskisen Oy on tällä hetkellä Suomen ainut lastulevyvalmistaja. Siellä perinteisesti lastulevyissä käytetyille formaldehydiliimoille on etsitty biopohjaisia vaihtoehtoja jo useamman vuoden ajan. Stora Enson ligniinipohjainen liima oli pisimmälle kehitetty ja Koskisen tuotantoon sopivin. Yhtiöt aloittivat yhteistyön runsaat kaksi vuotta sitten.

Pian markkinoille tuleva lastulevy on laatuluokitukseltaan käytetyin kalustelevy Pohjoismaissa. Se soveltuu esimerkiksi keittiön kaappien runkoihin ja huonekaluihin.

Valmiissa lastulevyssä on havua ja koivuhaketta. Jos halutaan tehdä kosteuden kestävä tuote, koivu pudotetaan pois ja korvataan havuhakkeella. (Kuva: Seppo Samuli)

”Kun tämä saadaan täyteen tuotantoon, tarkoitus on laajentaa valikoimaa muihinkin vaativampiin lastulevyluokkiin. Samaan aikaan tehdään kehitystyötä, jotta saataisiin vanerille vastaava biopohjainen sidosaine.”

Yhtiön tavoitteena onkin luoda kokonainen biopohjaisten levyjen tuoteperhe.

Valjakka näkee, että täyspuiset lastulevyt ovat tulevaisuutta. Kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota materiaalien raaka-aineisiin ja esimerkiksi sisäilman laatuun. Öljypohjaisista formaldehydiliimoista vapautuu huoneilmaan kemikaaleja. Kun ne korvataan puupohjaisilla, sisäilman kemikaalikuormitus vähenee.

Raaka-aineet sivuvirroista

Kalustelevyn puuraaka-aine koostuu täysin Koskisen omien sahojen ja vaneritehtaan sivutuotteena syntyvästä purusta sekä hakkeista. Kaikki puu on tällä hetkellä kotimaista ja peräisin yksityismetsistä noin sadan kilometrin säteellä Järvelän lastulevytehtaasta. Ligniini puolestaan otetaan talteen sellunkeiton yhteydessä Stora Enson Sunilan tehtaalla.

Täyspuisen lastulevyn tuotanto ei poikkea perinteisen lastulevyn valmistuksesta. Ainostaan liima vaihdetaan tuotantolinjalla ligniinipohjaiseen. Samalla valmiin tuotteen väri muuttuu tummemmaksi, sillä ligniini on lähes mustaa. Lastulevy myös tuoksuu puhtaasti puulta. Lujuusominaisuuksiltaan täyspuinen kalustelevy vastaa täysin perinteistä verrokkiaan.

Koskisen Oy valmistaa vuosittain runsaat 100 000 kuutiota lastulevyä. Tuleva kysyntä ratkaisee, kuinka suuri osuus siitä on jatkossa täyspuista.

”Tietysti ideaali tilanne olisi, että tulevaisuudessa voisimme koko tuotannon tehdä pelkkää Zeroa”, Valjakka arvioi.

Purukenttien vieressä sijaitsee kuivaamo, jossa lastulevyihin käytettävä puru kuivataan haluttuun kosteuteen. (Kuva: Seppo Samuli)
Täyspuinen kalustelevy on hieman tavallista kalustelevyä tummempi,
sillä liimana käytetty ligniini on lähes mustaa. (Kuva: Seppo Samuli)