27.8.2020

Tutkitusti turvalliset tuotteet

Koskisen on sitoutunut tuottamaan korkealaatuisia puutuotteita kestävällä ja ympäristöä säästävällä tavalla. Osana tätä sitoumusta kaikki vaneri- ja lastulevytuotteemme on sertifioitu kattavasti määräysten ja asetusten mukaisesti.

Säännöllinen valvonta on osa tuoteturvallisuutta

Vanerin ja lastulevy tuotannon vaatimustenmukaisuutta ja formaldehydipäästöjä valvotaan säännöllisesti kolmannen osapuolen suorittamalla sertifioinnilla. Lisäksi sisäisessä laadunvalvonnassamme suoritetaan jatkuvaa prosessinvalvontaa, mihin kuuluu säännöllinen formaldehydipitoisuudenmääritys. Jokainen tuotantoerä testataan ja siitä mitataan formaldehydipäästöt, kun tehdään sertifikaatin alaisia tuotteita.
 
”Lastulevyn formaldehydipäästöjä on pienennetty tasolle joka vastaa myös Saksan tiukentuviin vaatimuksiin. Sama trendi tulee nopeasti leviämään vähintäänkin EU:n alueella ja olemme tähän jo hyvin valmistautuneita, eikä se ei tule olemaan meillä myynnin esteenä”, Koskisen laatuspesialisti Santtu Eilamo kertoo.

Standardien noudattaminen takaa ympäristöystävällisyyden

Vaarallisten aineiden valvontaa koskevan lain (Toxic Substance Control Act eli TSCA) kuudes luku perustettiin juuri kemiallisten päästöjen sääntelemiseksi. Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltain lainsäädännössä esitettyjä sisäilmaemissioihin liittyviä ihmiselle haitallisia aineita ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
 
TSCA on yhdysvaltalainen valvontalaki mikä määrää myös komposiittipuutuotteissa käytettävien liimojen sallituista päästöistä. Tämä liittyy läheisesti aiemmin asetettuihin tiukkoihin CARB-vaatimuksiin, jotka Koskisen viimeisillekin vanerituotteille on myönnetty vuonna 2018.
 
Koskisen vaneri- ja lastulevytuotteet ovat myös alkuvuodesta voimaan tulleiden Saksan kemikaalikieltolain vaatimusten mukaisia, mitkä edellyttävät noin puolet pienempiä formaldehydipäästöjä kuin EU:n määrittelemä E1-luokitus.

Sertifikaatti suojelee sisäilmaa ja ihmistä

Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilmaan liittyvien tekijöiden huomioimista niin suunnittelussa, rakentamisessa kuin käytön aikana. Yksi tärkeimpiä osatekijöitä ovat vähäpäästöiset rakennus- ja sisustusmateriaalit. 
 
“Vähäpäästöiset tuotteet ovat selkeä osa strategiaamme, johon kuuluu ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus”, Santtu Eilamo sanoo. “Kun toimitaan lakien ja säädösten mukaan, toimitaan vastuullisesti.”